Проектування одноповерхової промислової опалюваної будівлі, страница 4

В результаті статичного розрахунку рами на програмному комплексі „Ліра” було отримано інтерактивні таблиці шести видів завантаження, на основі яких було побудовано таблицю комбінацій зусиль на прикладі колони в ряді А.

1.4. Розрахунокіконструювання   колони

Для  колон приймають  бетон  класів по міцності на стиск не менш  В15, для сильно завантажених не нижче В25. Колони  армують  повздовжніми  стержнями діаметром 12-40 мм, переважно з гарячекатаної сталі класу  A-III и повздовжніми  стержнями  з  гарячекатаної стали класів A-III,  A-II, A-I.В даному курсовому проекті розраховуються двогілкові колони.

Матеріали  для колони:

Бетон – важкий клас по міцності на стиск В20.  МПа,  МПа (табл. 13[1]); коефіцієнт умов роботи бетону  (табл. 15[1]).

Арматура:

-  повздовжня робочая класу A-400,МПа,  МПа (табл. 22*, 29* [1]).

Приймаємо надкранову  частину колони перерізом 500×700мм.

Підкранова частина колони складається з двох гілок і горизонтальних стержнів котрі з’єднують ці гілки. Гілки зовнішньої колони мають розміри 500×250мм. Гілки внутрішньої колони – 500×300мм. Горизонтальні пояси для обох колон мають однакові розміри, підкранова гілка має розміри 500×1500мм, всі інші 500×400.