Проектування одноповерхової промислової опалюваної будівлі, страница 2

    Зв’язки покриття призначені для забезпечення просторової жорсткості каркасу, стійкості конструкції в цілому та її окремих елементів, сприйняття горизонтальних навантажень від вітру й кранового устаткування, а також перевірки встановлення конструкцій та забезпечення їх стійкості в процесі монтажу. Для цього в покритті влаштовують жорсткі просторові блоки, поєднуючи дві суміжні кров’яні ферми з допомогою горизонтальних зв’язків на рівні їх поясів та вертикальних зв’язків між ними. Якщо відмітка низу крокв’яних ферм більша 18  м  –  незалежно  від  вантажопідйомності кранів кров’яні конструкції в рівні нижніх поясів об’єднують поздовжніми горизонтальними зв’язковими фермами, розміщеними в межах крайніх опорних панелей наскрізних кров’яних конструкцій.

2.  Визначення розрахункових навантажень та жорсткіснихпараметрів поперечної рами.

Навантаження на раму.

    В курсовому проекті плоску поперечну раму розраховують на дію постійних навантажень – від ваги огороджуючих та несучих конструкцій будинку; короткочасних – атмосферних (сніг та вітер), а також технологічних (від мостових кранів).

    В постійне навантаження від покриття включають навантаження від усіх шарів покрівлі, огороджуючих конструкцій покриття (чотирьохшаровий рубероїдна ковдра на бітумній мастиці) та несучих конструкцій (плит ребристих, кров’яних ферм, зв’язків). Величину розрахункового постійного навантаження на 1 м2 покриття зручно визначати у формі таблиці, приймаючи значення поверхнево розподіленого навантаження у відповідності із завданням.

Постійне поверхнево розподілене навантаження від покриття.

                                                                                              табл.2.1

Тип та конструкція покриття

Норматив-

не наванта

ження кн./м2

Коеф.

надійн.

Розрах.

навантаж.

кн./м2

1. Захисний шар з гравію 20мм

0,4

1,3

0,52

2.Чотирьох шарова рубероїдна ковдра 

0,17

1,2

0,204

3. Утеплювач плити мінераловатні

0,2

1,2

0,24

4. Плита ребриста 3×12

2.7

1,1

2.97

    Всього постійних. gр

3.47

-

3.94

                            Постійне навантаження.

    Навантаження від ваги конструкції 1 м2 покриття наведені в   табл. 2.1.

    Розрахункове погонне (лінійне) навантаження на ригель рами,

визначають за формулою:

     

Qв=q*3=47.28*3=141.84 кН

Де α – кут між покриттям і горизонтальною площиною (для мало-ухильних ферм α =0);

Вф – крок крокв’яних ферм.

Снігове навантаження.

    Знаходимо нормативне снігове навантаження горизонтальної проекції покриття.

         

де S0 – нормативне значення ваги снігового покрову на 1 м2 горизонтальної поверхні, для 6  снігового  району  S0=150 кг/м2 (1.5 кПа).

µ - коефіцієнт переходу від ваги снігового покрову землі до снігового покрову покриття. Приймаємо µ=1 бо ухил покрівлі менше за 250

    Знаходимо розрахункове навантаження.

           Sr=Sn×γr=1,5*1.4=2.1кН/м2

де γr – коефіцієнт надійності для снігового навантаження(якщо Sn менше

0,8 то γr =1,6, якщо більше то 1,4).

Знаходимо розрахункове погонне навантаження на ригель рами.

         S= Sr×Вф=2.1×12=25.2кН/м

         Sузл= S*3=25.2*3=75.6 кН

Вітрове навантаження

Нормативне значення вітрового навантаження    W0=0.5 кПа

Аеродинамічний коефіцієнт для навітряної сторони с=0.8

Аеродинамічний коефіцієнт для підвітряної сторони с=0.6

Для будівель коефіцієнт к в залежності від висоти будинку:

до 5 м                                к=0.5

до 10 м                              к=0.65

до 20 м                              к=0.85

З вітряної сторони.

ωа10= γr×ω0× k10×c×Bф =1.4*0.5×0.65×0.8*12=4,37 кН/м

ωа11= γr×ω0× k10×c×Bф =1.4*0.5×0.652×0.8*12=4.39 кН/м

ωа15= γr×ω0× k10×c×Bф =1.4*0.5×0.75×0.8*12=5.04 кН/м

З підвітряної сторони.

ωn10= γr×ω0× k10×c×Bф =1.4*0.5×0.65×0,6*12=3,28 кН/м

ωn11= γr×ω0× k10×c×Bф =1.4*0.5×0.652×0,6*12=3.29 кН/м

ωn15= γr×ω0× k10×c×Bф =1.4*0.5×0.75×0,6*12=3.78 кН/м