Проектування одноповерхової промислової опалюваної будівлі, страница 3

Еквівалентні навантаження від вітру в залежності від висоти споруди.

     Активне навантаження.

    кН/м

     Пасивне навантаження.

   

    α – коефіцієнт що залежить від висоти будинку. Приймається за таблицею

    Вітрове навантаження що діє в межах висоти ферми , замінюється зосередженими силами Wa та Wп, прикладеними на рівні верха кров’яної ферми на опорі.

           Wa =h1*( ωа11+ ωа15)/2=4*(4.39+5.04)/2=18.86 кН

           Wп= h1*( ωп11+ ωп15)/2=4*(3.29+3.78)/2=14.14 кН

Так як напрямок зосередженого навантаження однаковий та рівень їх прикладання співпадає, то замінюємо їх рівнодіючою:

          W=18,86+14.14= 33 кН

Навантаження від крану.

    В курсовому проекті раму розраховують на дію двох зближених кранів.

Вертикальний та горизонтальний тиск коліс крана передається на раму підкрановими балками у вигляді вертикальних та горизонтальних тисків,

які визначаються за допомогою лінії впливу.  При  цьому  розраховують схему з двох суміжних балок, опорами яких є колони.

Максимальний тиск колеса крана Fmax1=292 кН, Fmax2=292 кН.

Рекомендована висота балки –1500 мм

Вага візка. Gв=120кН

Вага крана з візком. Gк=520кН.

Тип підкранової рейки КР – 70


    Розрахунковий вертикальний тиск на колону, до якої приближений візок з вантажем.

Розрахунковий вертикальний тиск на колону, до якої приближений візок звантажем.            Dmaxr×ψ×ΣFmax×yi+Gк=1,1×1×(175×(1+0.59+0.87+0.46))+285=847кН

  Розрахунковий вертикальний тиск на протилежну колону рами  Dminr×ψ×ΣFmin×yi+Gк=1,1×1×(67.5×(1+0.59+0.87+0.46))+285=502кН

де γr=1,1 – коефіцієнт надійності за навантаженням.

ψ – коефіцієнт сполучень при взаємодії двох кранів ( 1 )

ΣFmax та ΣFmin – суми добутків відповідно максимального й мінімального

нормативних тисків кранових коліс на ординати ліній впливу.

    Мінімальний тиск катка крана.

             Fmin=[(Q+Gкр)/n0]- Fmax=[(200+285)/2] – 175=67.5кН

    Розрахунковий горизонтальний тиск крана на колону:         T=γr×ψ×ΣTk×γi=1,1×1×(7.13×(1+0.59+0.87+0.46)) =22.9кН

де ΣTk – сума добутків горизонтальних сил поперечного гальмування на відповідні ординати лінії впливу.

    Нормативна горизонтальна сила поперечного гальмування візка, яка передається на одне колесо крана й спрямована вздовж мосту крана.

              Tk=f(Q+Gв)/no=0.05×(200+85)/2=7.13кН

f – приймається у відповідності з [2,п.4.4]=0,05.

    Вертикальні навантаження Dmax і Dmin від кранів по відношенню до осі нижньої частини колони передаються з ексцентриситетом ек, тому в рамі від вертикального тиску виникають зосереджені моменти: Мmax= Dmax× ек та Мmin= Dmin× ек

    Знайдемо ці моменти.                          ек=1,4/2=0,7

  1)D1max+ D2max = 1944.50 кН             М= 1361.15 кН*м

   D1min+ D2min  = 1401.55 кН           М= 1331.47 кН*м    

   D1min+ D2min  = 1401.55 кН           М= 1331.47 кН*м

   D1max+ D2max  = 1944.50 кН                М= 1847.28 кН*м

   D1max+ D2max  = 1944.50 кН                М= 1847.28 кН*м

   D1min+ D2min  = 1401.55 кН           М= 981.01 кН*м

2)D1min+ D2max= 1663.44 кН            М= 1164.41 кН*м

    D1max+ D2min= 1401.55кН             М=  1331.47 кН*м

    D1max+ D2max = 1944.50 кН                М= 1847.28 кН*м   

    D1min+ D2min =  1401.55 кН          М= 1331.47 кН*м

    D1min+ D2min =  1401.55 кН          М= 1331.47 кН*м

    D1max+ D2max = 1944.50 кН                М= 1361.15 кН*м

3) D1max+ D2min= 1682.61 кН            М= 1177.83 кН*м

     D1min+ D2max = 1944.50 кН            М= 1847.28 кН*м

    D1max+ D2min= 1682.61 кН            М= 1598.48 кН*м

    D1min+ D2max= 1663.44 кН            М= 1580.27 кН*м

    D1max+ D2max = 1944.50 кН                 М= 1847.28 кН*м

    D1min+ D2min = 1401.55 кН            М= 981.01 кН*м

4) D1min+ D2maх= 1663.44 кН            М= 1164.47 кН*м

    D1mах+ D2min = 1682.61 кН            М= 1598.48 кН*м

    D1min+ D2min = 1401.55 кН            М= 1331.47 кН*м

    D1max+ D2max = 1944.50 кН                 М= 1847.28 кН*м

    D1min+ D2min  = 1401.55 кН           М= 1331.47 кН*м

    D1max+ D2max  = 1944.50 кН                М= 1361.15 кН*м  

4. Розрахунок та конструювання колон.

4.1.Розрахункові комбінації зусиль в колонах.