Проектування одноповерхової промислової опалюваної будівлі, страница 6

    Розрахунок верхнього стиснутого пояса ведемо по найбільшому зусиллю

N=-1191.42кН.

    Знаходимо орієнтовну площу перерізу верхнього стиснутого поясу.

Приймаємо переріз з розмірами 30×28см

Знаходимо е0=M/N=59.4/1191.4=0.05м=5см

 Випадковий початковий ексцентриситет

     

Найбільша гнучкість перерізу рівна l0/h=270/28=9.64>4 - необхідно враховувати вплив прогину елемента на його міцність.

де

Умовний момент від дії постійного, снігового з однієї сторони, кран і вітер

   М1l1+N×( h0-a)/2=72.61+1166.5×(0.24-0.04)=305.91кН*м

   М1=59.4+1191.42×( h0-a)/2= 294.68кН*м

- приймаємо

при  (перше наближення)

Знаходимо коефіцієнт 

Відстань  

Граничне значення відносної висоти стиснутої зони бетона.

  

Знаходимо площу робочої арматури.

Приймаємо арматуру з конструктивних міркувань 4Æ12 Аs=4,52cм2 

Розрахунок нижнього розтягнутого пояса ферми.

N=1104.5кН                     M=3.5кН*м

    Визначаємо площу перерізу розтягнутої напруженої арматури.

 Приймаємо арматуру з конструктивних міркувань 6Æ25 Аs=29.45cм2 

Розрахунок нижнього пояса на стійкість по виникненню тріщин.

 Визначаємо втрати попереднього напруження в арматурі при  

 Перші втрати:

-  від реалоксації напружень в арматурі.

від різниці температур напружуваної арматури а також пристроїв(при t=65oC).

від деформації анкерів.

де

 

де

кН

Перші втрати складають:

 Другі втрати:

 від усадки бетона класа В20 при тепловій обробці.

від рухливості бетону.

Другі втрати складають

Загальні втрати

  Розрахунковий розкид напружень при механічному способі натягнення приймають рівним:

де  np=6(6Æ22) так як то остаточно приймаємо 

Сила обтиску

 Зусилля, що сприймається перерізом при виникненні тріщин.

 

Оскільки зусилля   що сприймається перерізом більше ніж сила N,це означає що розкриття тріщин не відбувається.

    В розкосах і стійках робочу арматуру приймаємо конструктивно 4Æ10

Розрахунок фундаменту

Визначення геометричних розмірів фундаменту.

M=1.4кН*м

N=4923кН

    Знаходимо попередні розміри підошви фундаменту.

    Приймаємо фундамент з сторонами b×a=4.3×4.5м

Визначаємо момент опору підошви фундаменту.

 Wф=4.2*4.52/6=14.2м3 

 Глибина стакана hc=135см. Приймаємо товщину стінок стакана поверху – 225мм, зазор між колоною і тілом фундаменту 75мм.

Розміри підколоника в плані будуть:

bc=1400+2*225+2*75=2000 мм.

ас=500+500+150=1150 мм.

  Розрахунок повздовжньої арматури підколоника.

 Розрахунковий ексцентриситет повздовжньої сили відносно арматури.

Площа перерізу повздовжньої арматури.

За конструктивними міркуванням приймаємо мінімальну площу перерізу повздовжньої арматури при

Аs=0,001Ас=0,001(160×110-110×60)=11,0см2

 Приймаємо 6Æ16 А-400

Підбір поперечної арматури підколоника.

 Поперечне армування проектуємо в вигляді горизонтальних сіток С-3 з арматури класу А- 300, крок сіток приймаємо u=150мм<hc/4=900/4=225

В межах висоти підколоника розміщується 6 сіток С-3 і дві конструктивно під днищем стакану С-2.

Розрахунок нижньої частини фундаменту.

Визначаємо напругу в ґрунті під підошвою фундаменту.

Знаходимо розрахунковий діючий момент в нижній частині фундаменту.

Необхідна площа арматури.

Приймаємо 7Æ20 А-400; А=21.99см2

Список використаної літератури.

1.  М.І. Стасюк „Залізобетонні конструкції”. -К.:1997р.

2.  А.П. Мандриков „Примеры расчёта железобетонных конструкций”. – М.:Стройиздат,1979г.

3.  В.Н. Байков, Э.Е Сигалов „Железобетонные конструкции”. – М.:Стройиздат, 1991г.

4.  СНиП 2.03.01-84 „Бетонные и железобетонные конструкции”