Проектування одноповерхової промислової опалюваної будівлі, страница 5

1.4.3. Розрахунок міцності верхньої частини колони.

    Необхідно визначити площу поперечного перерізу повздовжньої арматури для позацентрово стиснутої колони прямокутного профілю з розмірами b=50см, h=70см. Розрахункова довжина l=5100мм

    Розрахункові повздовжні сили і згинальні моменти:

М=-62.42кН*м

N=-1357.64кН

    Розрахунок.

Знаходимо прийняту довжину колони.

l0=2H≥600cм.

Спочатку встановимо необхідність врахування впливу прогину елемента на його міцність. Для цього визначимо :

   

   Отже розрахунок необхідно вести з урахуванням прогину елемента. Для цього послідовно визначаємо:

Корисна висота перерізу.

   h0=h-a=70-4=66см

Умовний момент від дії постійного, снігового з однієї сторони, кран і вітер

  При довготривалому навантаженні:

М1l1+N×( h0-a`)=1344.56+15.14×(0,66-0,04)=1353.95 кН*м

 При повному навантаженні:

М1=1357.64+62.42×0.62=1396.34 кН*м

   м

Випадковий ексцентриситет, приймається за найбільшим значенням.

    Знаходимо умовну критичну силу.

- приймаємо    

при  (перше наближення)

Знаходимо коефіцієнт

Відстань  

За умови що Аs=As` висота стиснутої зони.

   

Знаходимо відносну висоту стиснутої зони

Граничне значення відносної висоти стиснутої зони бетона.

   В випадку  площа робочої арматури знаходиться за формулою:

Отже з розрахунку видно, що арматура не потрібна, але з конструктивних міркувань приймаємо для армування верхньої частини колони застосовуємо 4Æ28, бо стиснута площа може змінюватись розтягнутою.

Розрахунок нижньої частини колони.

M=-476кН*м

N=-5336.64кН

    Нижню частину колони розраховуємо за найнебезпечнішим перерізом в місці стику колони і фундаменту. Висота всього перерізу двугілкової колони 190см, переріз гілки b×h=50×30cм, h0=26cм, відстань між осями гілок – с = 1.6 м, відстань між вісями розпірок 2.4м висота перерізу розпірки 40см.

    Розрахункова довжина підкранової частини колони при врахуванні навантаження в усіх комбінаціях. =1.5*13.15 =19.73м

    Приведений радіус інерції:

 

Приведена гнучкість переріза необхідно враховувати вплив прогину елемента на його гнучкість.

 Знаходимо е0=M/N=476/5336.64=0.88м=88см

Умовний момент від дії постійного, снігового з однієї сторони, кран і вітер

  При довготривалому навантаженні:

М1l1+N×( c/2`)=283.23+1919×(1.6/2)=1818.43кН*м

 При повному навантаженні:

М1=476+5336.64×0.8=4745.31 кН*м

  

- приймаємо

при  (перше наближення)

Випадковий ексцентриситет, приймається за найбільшим значенням.

    Знаходимо умовну критичну силу.

Знаходимо коефіцієнт

 

 Зусилля в гілках знаходять за формулою:

 Оскільки вийшло що приймаємо їх рівними.

Тоді е=еа+h/2-a=2.5+15-4=13.5см

 Знаходимо площу робочої арматури.

Приймаємо арматуру 8Æ40 Аs=100.48cм2  Взагалі для армування нижньої частини     колони застосовуємо 16Æ40, бо стиснута зона може змінюватись розтягнутою.

Розрахунок ферми.

На основі комп’ютерного розрахунку, котрий виконаний за допомогою програмного комплексу „Lira”, знайдено внутрішні зусилля в стержнях ферми. Для зручності користування ці зусилля взяті з таблиць зусиль і перенесені в загальну табличку під назвою „ Вибір розрахункових комбінацій зусиль в елементах ферми”, і на основі шести комбінацій зусиль підібрані найнебезпечніші варіанти з плюсом та мінусом.

5.0.Розрахунок верхнього стиснутого поясу ферми.

Матеріали  для колони:

Бетон – важкий клас по міцності на стиск В20.  МПа,  МПа (табл. 13[1]); коефіцієнт умов роботи бетону  (табл. 15[1]).

Арматура:

-  повздовжня робоча класу A-400,МПа,  МПа (табл. 22*, 29* [1]).