Автоматика і телемеханіка систем газопостачання: Проект програми із спеціальності "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ПО ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ                                                                                                           

АВТОМАТИКА І ТЕЛЕМЕХАНІКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

                           ПРОЕКТ ПРОГРАМИ

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.06010113  "МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ

УСТАТКУВАННЯ І СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ"

ДЛЯ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1-2 РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Укладач: Волошин І.Є., викладач Охтирського коледжу Сумського НАУ

                                                                                                   Розглянуто і схвалено                                                                                                        

                                                                                                   на засіданні циклової                                                                                          

                                                                                                   комісії сп. 5.06010113  

                                                                                            Протокол № ___                                          

                                                                                                  «___» ________2010 р

                                                                               Голова ц.к             / Пугачов О.О./                                

2010

Укладач  Волошин І.Є., викладач Охтирського коледжу Сумського НАУ

Рецензенти:

Редактор    Цибенко Н.В.

Відповідальний

за випуск                                   Гач М.Г.

Пояснювальна записка

Мета викладання  дисципліни "Автоматика і телемеханіка систем газопостачання" - вивчення студентами  основ автоматики і телемеханіки, стандартизації засобів і методів вимірювань, принципів влаштування контрольно-вимірювальних приладів, технологічного контролю і метрологічного забезпечення вимірювань,  конкретних приладів сучасних технологій автоматизації і телемеханізації на підприємствах газового господарства, побуті.

Вивчення програмного матеріалу базується на знаннях, отриманих студентами з дисциплін: "Загальна електротехніка з основами електроніки", "Газові мережі і установки", "Гідравліка", "Метрологія і стандартизація", "Газифіковані котельні агрегати" та інших.

Автоматизація технологічних процесів забезпечує безпечну роботу газифікованих установок, сприяє раціональному використанню природних ресурсів, поліпшує культуру праці.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні -

знати:

прилади і методи вимірювання фізичних величин, похибки вимірів, принцип дії приладів контролю, регулювання, сигналізації, приклади підключення регуляторів та виконавчих механізмів у схеми регулювання; будову, роботу телемеханічних пристроїв.

вміти:

 користуватися КВП, здійснювати монтаж приладів вимірювання тиску, температури; виконувати установку у робоче положення регуляторів, запобіжно-скидних, скидних клапанів та змінювати параметри їх настроювання;  працювати з автоматикою газових приладів, телемеханічними системами газового господарства.

План вивчення є орієнтовним. При викладанні дисципліни  необхідно надавати перевагу приладам і обладнанню,  вітчизняного виробництва. Навчальним закладам доцільно адаптувати програмний матеріал  до місцевих умов.

                     Орієнтовний тематичний план дисципліни                                                

                      «Автоматика і телемеханіка систем газопостачання»

Похожие материалы

Информация о работе