Автоматика і телемеханіка систем газопостачання: Проект програми із спеціальності "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання", страница 3

Основні завдання метрологічної служби щодо забезпечення єдності і засобів вимірювань. Структура і організація робіт державної і відомчих метрологічних служб. Метрологічний нагляд. Метрологічне обслуговування. Порядок проведення перевірки приладів. Зразкові і робочі засоби вимірювань. Основні види вимірювань, точність вимірювань.

2. КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

2.1 Вимірювання температури

Поняття про температуру. Одиниці вимірювання. Прилади і методи вимірювання температури: рідинно-скляними ТТ, ТЛ-4; манометричними термометрами ТПГ-СК - електроконтактний, ТГС-712 - самописець на DR-250. Обробка діаграми планіметром ППР-1; біметалевими; напівпровідниковими; за допомогою термоелектричних датчиків ТХК, ТХА і термометрів опору ТОМ, ТОП. Вторинні прилади: мілівольтметр, логометр, автоматичний потенціометр, автоматичний міст. Безконтактне вимірювання температури (пірометри). Діапазон температур, похибки, інерційність інші технічні характеристики. Правила вибору приладів вимірювання температури. Монтаж і обслуговування.

Лабораторне заняття 1

Монтаж термометра (або датчика температури) на трубопроводі, визначення температури.

2.2 Вимірювання тиску і розрідження

Поняття про тиск і розрідження, види тиску. Одиниці вимірювання тиску. Прилади і методи вимірювання тиску: пружинні МТП-100, МП-4У, рідинні манометри; тягонапороміри ТНЖ, мікроманометри ММН, вантажно-поршньовими, мембранними ДМ1001У2 манометрами. Електроконтактні манометри і датчики тиску: ВЕ-16, ЕКМ, ДЕМ-109-Н, ДЕМ-109-Д, ДН-160-11. Самопишучі  манометри. Діапазон тисків, похибки інші технічні характеристики. Правила вибору приладів вимірювання тиску. Монтаж і обслуговування.

Лабораторне заняття 2

Монтаж пружинного манометра на газопроводі, визначення тиску.

                2.3 Вимірювання витрат газу

Прилади і методи визначення витрат і кількості газу. Типи лічильників, принципи їх роботи, повірка. Технічні характеристики.                                   Визначення витрати газу за допомогою: діафрагми та                                                                                      дифманометрів-витратомірів ДМКК і ДСКС (з автоматичною корекцією і вторинними приладами) ;   діафрагми, датчиків t°, Р, ∆Р та автономного контролеру витрат газу ROS407 FlobosТМ або мікропроцесорного комплексу «Суперфлоу-ІІ» ; ротаційного лічильника РГ; турбінного ЛГ-К-Ех ; ультразвукового "Курс-01". Призначення, особливості коректорів показів лічильників ОЕ-22ЛА  та OE-VT (НИМД 421412.004-01 ПС). Приведення показів лічильників до нормальних умов за  РД 50-213-80. Значення похибки вимірювання. Побутові газові лічильники (типу ВР ЗАТ “Шлюмберже -Укргаз метерс компані”, фірми Metrix та інших). Монтаж і обслуговування побутових лічильників. Захист  від стороннього втручання.

Практичне заняття №1

Вибір, захист лічильника  та визначення витрат газу .

               2.4 Вимірювання рівня

Прилади і методи вимірювання рівня рідин (води, скрапленого газу).  Призначення, типи, принципи дії  рівнемірів:   поплавкових (РП-40, РМ-51), електронних (ЕSP-53), електричних (ЕРСУ-2), радіаційних (УР-8), та дифманометрів у якості вимірювачів рівня. Технічні характеристики. Особливості монтажу і експлуатації рівнемірів.

   2.5 Контроль складу і якості газу

      Прилади і методи визначення наявності метану у повітрі.   Газосигналізатори переносні СТХ-19, ТС-92 - «Фармэк», «ЗОНД-1-57»5В2.840.394-53 . Шахтний інтерферометр ШИ-10. Побутові стаціонарні газосигналізатори («Лелека» СЗМ-ІР-АС з електромагнітним клапаном - відсікачем,СГБ-1-4).     Прилади визначення наявності  і концентрації чадного газу у повітрі (УГ-2). Призначення, комплектація, технічні характеристики, принцип дії, порядок роботи, питання безпеки.