Автоматика і телемеханіка систем газопостачання: Проект програми із спеціальності "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання", страница 2

Назви тем

Кількість годин

Всього

Аудиторні

Лекції

Практичні

Лабораторні

Самостійно

1

2

3

4

5

6

7

 

Вступ

1

1

1

 

1 Стандартизація засобів і методів вимірювання

1.1 Метрологічна служба її завдання, забезпечення єдності засобів і методів вимірювання

3

1

1

2

 

2 Контрольно-вимірювальні прилади

 

2.1 Вимірювання температури

6

4

2

2

2

 

2.2 Вимірювання тиску і розрідження

6

4

2

2

2

 

2.3 Вимірювання витрат газу

6

4

2

2

2

 

2.4 Вимірювання рівня

4

4

 

2.5 Контроль якості і складу газу

4

4

2

2

 

3 Автоматичне регулювання і регулятори

 

3.1 Основні поняття і визначення  Регулятори тиску прямої, непрямої дії

8

4

2

2

4

 

3.2 Пілотні регулятори тиску

7

4

2

2

3

 

3.3 Виконавчі механізми та електронні регулятори

4

4

2

2

 

4 Автоматизація газового господарства

 

4.1 Автоматизація побутових газових установок

10

4

2

2

6

 

4.2 Автоматика газифікованих котельних агрегатів

8

4

2

2

4

 

4.3 Правила викреслювання функціональних схем

4

4

2

2

 

5 Приладний контроль газопроводів

 

Продовження

Назви тем

Кількість годин

Всього

Аудиторні

Лекції

Практичні

Лабораторні

Самостійно

1

2

3

4

5

6

7

5.1 Контроль якості зварних з'єднань, ізоляційних покрить. Виявлення витоків метану на діючих газопроводах.

6

4

2

2

2

6 Централізація контролю і управління у газовому господарстві

6.1 Системи телемеханізації у газовому господарстві. Автоматизовані системи управління.

4

2

2

2

Всього

81

48

26

16

6

33

ВСТУП

Зміст дисципліни "Автоматика і телемеханіка  систем газопостачання". Сучасний рівень автоматизації та використання її в системах газопостачання. Вплив автоматизації на ріст продуктивності і культури праці, підвищення техніко-економічних показників роботи обладнання та поліпшення екології середовища.

1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ВИМІРЮВАНЬ

1.1. Метрологічна служба її завдання, забезпечення єдності засобів і методів вимірювань