Автоматика і телемеханіка систем газопостачання: Проект програми із спеціальності "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання", страница 4

               Практичне заняття №2

Оцінка концентрації метану у повітрі за допомогою газосигналізатора.

3. АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І РЕГУЛЯТОРИ

3.1 Основні поняття та визначення. Регулятори тиску прямої непрямої  дії.

Автоматичне і неавтоматичне регулювання. Класифікація регуляторів тиску газу: прямої, непрямої дії. Основні елементи регуляторів. Принцип дії найпростішого регулятора тиску газу.  

Регулятори тиску прямої дії. Конструкція, принцип дії, технічні характеристики, пуск у роботу та зупинка регуляторів  типів: РДНК-400, РД-32, РД-50, РД-25-64 (РД-40-64). Комбіновані будинкові регулятори тиску РДГС-10, РДГК-6, РДГД-20 інші. Зміна вихідного тиску газу.  Показники якості регулювання. Газобалоні регулятори тиску РДГ-6, РДГ-8. Редуктори автомобільних газобалонних установок.

Лабораторне заняття 3

Вивчення роботи регулятора тиску прямої дії на  шафовій ГРУ.

3.2 Пілотні регулятори тиску газу

Конструкція, принцип дії, технічні характеристики, пуск у роботу та зупинка регуляторів тиску газу типу РДУК-2, РДБК, РДГ-50-Н, РДК-М, РДК-6,3-50. Зміна значення вихідного тиску газу. Показники якості регулювання.

Практичне заняття № 3

Вибір пілотного регулятора тиску для ГРП.

3.3 Виконавчі механізми. Електронні регулятори.

Запобіжно-запірні газові клапани ПКН, ПКК-40М. Конструкція, принцип дії, технічні характеристики, обслуговування. Скидні клапани ПСК-50. Особливості монтажу та експлуатації.

Пневматичні, гідравлічні, електричні виконавчі механізми (електромагнітні газові клапани: запірні, регулювальні). Призначення, технічні характеристики,  конструкція, принцип роботи, особливості експлуатації. Електричні виконавчі механізми МЕД, МЕО.

Основні принципи  регулювання: по задаючому впливу (розімкнута система); по відхиленню (замкнена система). Регулятори електронні  в системах газової автоматики. Структурна схема регулятора, умовні позначення, принцип дії.

Практичне заняття № 4

Розрахунок і встановлення меж спрацювання запобіжно-запірного клапану.

4. АВТОМАТИЗАЦІЯ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА

4.1 Автоматизація побутових газових установок

Автоматика регулювання, безпеки, сигналізації та КВП: побутових водонагрівників ВПГ-29, WR 10-2 P;    котлів «Вулкан», «Атон», «Данко» інших (з автоматикою “ФАКЕЛ - 2 - 01” , 630 EUROSIT, «КАРЕ»); газових плит «Дружковка», «Норд», поверхні Ariston TD640S IX/HA; жарочної шафи ; інфрачервоних обігрівачів Adrian-rad .  Об’єми, мета автоматизації. Функціональні схеми. Принцип роботи. Технічні характеристики автоматик.

Автоматика сучасного двоконтурного конденсаційного котла. Склад, принцип роботи автоматики Heatronic з регуляторам FW100 або FW200 для регулювання температури теплоносія котла Cerapur Acu ZWSB 22/28-3 A 23 по температурам : в приміщенні та зовні будинку. Електророзпалювання. Програматори температури. Керування циркуляційними насосами. Гідравлічна стрілка. Робота автоматики двоконтурного газового котла з альтернативним джерелом енергії для приготування розхідної води (гаряче водопостачання).

Практичне заняття №5

Дослідження елементів автоматики побутових газових приладів.

4.2 Автоматика газифікованих котельних агрегатів.

Призначення, склад систем автоматики регулювання і безпеки котельних установок. Автоматизація повна, комплексна і часткова. Принцип роботи автоматики регулювання парового котла (КСУ-9). Принцип роботи автоматики регулювання водяного котла (АМКО). Робота системи розпалення. Робота автоматики безпеки та сигналізації. Відмінності автоматичних комплектів керування паровим  та водяним котлами (по регулюванню і безпеці). Пуск, зупинка автоматизованих котлів (парового і водяного). Сучасні системи управління котельними установками (функції і робота автоматики модульного котла «ФЕГ- ВЕСТАЛ» дахової котельні).