Автоматика і телемеханіка систем газопостачання: Проект програми із спеціальності "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання", страница 5

Практичне заняття №6

Дослідження роботи автоматики парового котла.

4.3 Правила викреслювання і читання функціональних схем

Позначення КВП, виконавчих механізмів на схемах. Функціональні схеми автоматизації, їх побудова.

Практичне заняття №7

Складання функціональної схеми  технологічної установки.

5. ПРИЛАДНИЙ КОНТРОЛЬ ГАЗОПРОВОДІВ

5.1 Контроль якості зварних з'єднань, ізоляційних покрить. Виявлення витоків метану на діючих газопроводах.

Методи перевірки якості зварних з'єднань: ультразвуковим, рентгенівським випромінюваннями.

Приладний контроль перевірки якості ізоляції та місця залягання діючого сталевого газопроводу ( «Універсал – 911» М4 з генераторами Г-980М або Г-980М1). Газосигналізатори високої чутливості для виявлення витоків метану на підземних газопроводах (VARIOTEC 9ЄX, ГИВ-1). Контроль стану сталевих труб та зварних з¢єднань на підземних та надземних  газопроводах за допомогою сучасних приладів (інтроноскопи: МИ-20 та внутрішньотрубний МИ-31). Принцип роботи, технічні характеристики, методика роботи з приладами.

Практичне заняття №8.                                                                        Визначення місця розташування підземного газопроводу приладним методом.

6. ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ У ГАЗОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

6.1. Система телемеханізації у газовому господарстві. Автоматизовані системи управління.

Загальні поняття і визначення, вимоги до систем телемеханізації. Призначення систем телемеханізації в газовому господарстві. Структурні схеми ТС - телесигналізації, ТУ- телеуправління, ТВ- телевимірювання. Канали зв’язку. Система автоматики і телемеханіки АГРС «Енергія» (призначення, перелік функціональних систем, робота). Організація диспетчерської служби. Сучасні вимоги до телемеханізації. Автоматизовані системи управління. Загальні поняття про АСУ, АСУТП розподіл газу в містах, функції і структура АСУТП.

Література

1. Коновалов С.В. Автоматизація і телемеханізація газового господарства.- К: Урожай, 1996.

2. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Эксплуатация и ремонт оборудования систем газоснабжения. /Настольная книга слесаря газового  хозяйства/.- К:          “Основа”, 2000.

3. Сердюк М.Д., Малик В.Я., Болонний В.Т. Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів.- Івано-Франківськ.: видавництво ІФНТУНГ, 2003.

4. Сідак В.С. Інноваційні технології в діагностиці та експлуатації систем газопостачання.  Харків, 2006.

5 Тарасюк В.М. Експлуатація котлів./Навчальний посібник для операторів котельні/ -Луцьк.: Християнське життя, 1997.

6 Регуляторы давления газа комбинированые типа РДНК. Руководство по експлуатации. – ООО «Промгаз-Холдинг».

7. Пункты газорегуляторные ГРПБ-ПГ, ГРПШ, ГРУ с регуляторами типов РДНК, РДСК,  РДУК. Паспорт.– ООО «Промгаз-Холдинг».

8 Тетрадь проектанта. Газовые настенные конденсационные котлы серии CerapurAcu, модель ZWSB 22/28-3 A 23 Junkers, Bosch Gruppe.

9. Тетрадь проектанта. Газовые колонки WR 10-2 P, Junkers, Bosch Gruppe.

10. WEB-caйт: http://www.sewerin.de

11. WEB-caйт: http://www.adrian.eu

12. WEB-caйт: www.indesitcompany.com

                                                                              Підписано до друку  00.00.0000 р.

                                                                Умов. друк, арк.1,0

                                                             Наклад    прим. Зам. №   .

Редакційно-видавничий відділ

Навчально-методичного центру

Міністерства аграрної політики України

Технікумівська, 1, смт Немішаєве

Бородянського Київської

тел. 8-04477-41-2-69