Завдання підсумкової контрольної роботи на тему "Ємнiсть. Конденсатори". Варіанти № 1-15 (Визначення відстані розташування пластини, розділених парафіновою плівкою. Визначення ємністі батареї конденсаторів), страница 3

Варіант 6.

1. Визначити діаметр пластин плоского конденсатора, який має ємність 4,16 *10 Ф. Круглі пластинки знаходяться на відстані 1 мм, між ними знаходиться слюдяний діелектрик.

2. Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора дорівнює 9*10В, заряд 47,91*10Кл. Ці пластини розділяє діелектрик (Е=3) товщиною 1 мм. Яка площа цих пластин?


3. Визначити ємність батареї конденсаторів

4. До  пластин плоского конденсатора подана різниця потенціалів 500В. Площа пластин 200 см, відстань між ними 2 мм, діелектрична проникність Е=4. Визначити енергію, що знаходиться між пластинами.

5. Яку відстань пройде елементарна частинка (е=1,6*10кг) в однорідному полі напруженістю Е=200 В/м за час t=10c.

6. Конденсатори  ємністю С=2мкФ, С=4мкФ, С=6мкФ, С=4мкФ, С=8мкФ, С=2мкФ з’єднані в батарею. Напруга між точками a, b U=24В. Визначити заряд та різницю потенціалів на кожному конденсаторі.


7. Визначити напруженість електричного поля. Діелектрична сприйнятливість діелектрика в полі =3, електричне зміщення поля в діелектрику D=70,8*10Кл/м.

8. Дві металеві кульки r=3см, q=10Кл, r=2см, =9000В з’єднали провідником(ємність=0).Знайти: 1)енергію кожної кульки до з’єднання; 2)енeргію з’єднаних провідником кульок.

9. Плоский повітряний конденсатор має різницю потенціалів між пластинами 6кВ, які знаходяться на відстані 5мм, площа пластин 12,5 см. Пластини роздвинули до відстані 1см. Перед тим, як пластини роздвинули їх відключили від джерела напруги. Знайти: 1) зміну потоку напруженості  крізь площу електродів; 2) зміну об’ємної густини енергії електричного поля.

10. Між пластинами плоского конденсатора знаходиться парафін (Е=2). Відстань між пластинами d=8,85мм. Якої повинна бути різниця потенціалів між пластинами, щоб поверхнева густина з’вязаних зарядів на парафіні склала 10Кл/м


Варіант 7.

1. Плоский конденсатор складається з пластин довжиною  40см та шириною 13 см, які знаходяться на відстані 3мм і має ємність 23*10Ф. Чому дорівнює діелектрична проникність матеріалу діелектрика?

2. Довжина пластини плоского конденсатора  20см.  Відстань між ними 3мм, діелектрик має діелектричну проникність Е=9. Наданий заряд 15,97*10Кл, утворив різницю потенціалів між пластинами 3*10В. Яка ширина пластин конденсатора.


3. Визначити ємність батареї конденсаторів:

4. Плоский конденсатор С=10Ф зарядили до різниці потенціалів U=500В. Після відключення конденсатора від джерела напруги відстань між пластинами збільшили в 3 рази. Визначити 1) кінцеву різницю потенціалів; 2) робота зовнішніх сил по роздвиганню пластин.

5. Відстань між пластинами плоского конденсатора d=4см. Яка повинна бути напруга між пластинами, щоб заряджена частинка (e=1,6*10Кл, m=9,1*10кг)  пройшла цю відстань за t=10с.


6. Конденсатори ємністю С=1мкФ, С=3мкФ, С=0,25мкФ з’єднані в батарею. Напруга між точками а,b U=6В. Визначити заряд та різницю потенціалів на кожному конденсаторі.

7. Плоский конденсатор ємністю С=17,7*10Ф має заряд Q=70,8*10Кл. Електричне поле в діелектрику товщиною d=2мм має електричне зміщення  D=88,5Кл/м. Яка діелектрична сприйнятливість діелектрика?

8. Заряд металевої кульки радіусом 3см дорівнює 10Кл, а металева кулька  радіусом 2 см має потенціал 9000В. Їх з’єднали провідником (ємність провідника=0). Визначити роботу розряду.

9. Площа пластин повітряного конденсатора 12,5см, відстань між ними 5мм, різниця потенціалів 6кВ. Не відключаючи конденсатор від джерела напруги, пластини роздвинули до відстані в 1см. Знайти: 1)зміну потока напруженості крізь площу електродів; 2)зміну об’ємної густини енергії електричного поля.

10. Відстань між пластинами плоского конденсатора дорівнює 5мм. Після розрядки конденсатора до різниці потенціалів U=500В між пластинами вставили скляну пластинку (Е=7). Визначити: 1)діелектричну сприйнятливість скла; 2)поверхневу густину зв’язаних зарядів на скляній пластинці.