Завдання підсумкової контрольної роботи на тему "Ємнiсть. Конденсатори". Варіанти № 1-15 (Визначення відстані розташування пластини, розділених парафіновою плівкою. Визначення ємністі батареї конденсаторів), страница 5


3. Визначити ємність батареї конденсаторів:

4. В однорідне електричне поле напруженістю Е=700В/м перпендикулярно полю помістили скляну (Е=7) пластину товщиною d=1,5мм та площею 200см.  Визначити енргію електричного поля в пластинці.

5. Частинка зарядом е=5*10Кл та масою m=2*10кг знаходиться в рівновазі між горизонтально розташованими пластинами, напруга між якими U=980В. Яка відстань між пластинами?

6. Конденсатори ємністю С=2мкФ, С=6мкФ, С=3мкФ, С=1мкФ, С=8мкФ з’єднані в батарею. Напруга між точками а,b U=140В. Визначити заряд та різницю потенціалів на кожному конденсаторі.


7. Визначити електричне зміщення поля в конденсаторі ємністю 17,7*10Ф. Заряд конденсатора Q=70,8*10Кл, відстань між пластинами d=2мм, діелектрична сприйнятливість діелектрика .

8. Заряджена кулька радіусом r=2см приводиться в дотик до незарядженої кульки радіусом r=3см. Заряд на першій кульці до дотику був 2,6*10Кл. Якою стала енергія другої кульки, коли їх роз’єднали після дотику?

9. Знайти об’ємну густину енергії електричного поля на відстані 2см від нескінченно довгої зарядженої нитки. Лінійна густина зарядів на нитці 1,67*10Кл/м. Діелектрична проникність середовища дорівнює 2.

10. Відстань між пластинами плоского конденсатора становить 1см, різниця потенціалів 200В. Визначити поверхневу густину  зв’язаних зарядів ебонітової пластинки (Е=3) товщиною d=8мм, розташованій на нижній пластині конденсатора.


Варіант 11

1. У скільки разів зміниться ємність плоского конденсатора при збільшенні ширини та довжини тільки однієї пластини в 2 рази?

2. Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора дорівнює 300 В, відстань між ними 2 см, діелектрична проникність середовища e=2. Визначити поверхневу густину зарядів на цих пластинах.

3. Визначити ємність батареї конденсаторів  С= С=2мкФ, С=4мкФ.

 


4. В однорідне електричне поле напруженністю E0 перпендикулярно полю помістили скляну(=7) пластинку товщиною d=1,5 мм та площею 200 см2. Енергія електричного поля в пластинці W=9,2910-12 Дж. Визначити напруженність E0 однорідного поля.

5. Яку різницю потенціалів необхідно встановити між горизонтальними пластинами, щоб утримати між ними в рівновазі частинку зарядом e=510-13 Кл та масою m=210-9 кг. Відстань між пластинами d=2,510-2  м.

6. Ємність батареї конденсаторів, утвореної двома послідовно з`єднаними конденсаторами, С = 100 пФ, а заряд Q= 20 нКл. Визначити ємність другого конденсатора, а також різницю потенціалів на обкладках кожного конденсатора, якщо С1 = 200пФ.

7. Визначити електричну сприйнятливість матеріалу діелектрика розташованого між пластинами плоского конденсатора. Напруга між пластинами U=800 В, відстань d=2 мм, електричне змішення поля діелектрика D=17,710-7 Кл/м2.

8. Кожна з пластин плоского конденсатора притягуються одна до одної з силою 0,147 Н. Простір між пластинами заповнено діелектриком (=30). Енергія в одиниці об'єму поля дорівнює 7,35 Дж/м3. Яку площу мають пластини цього конденсатора.

9. Простір між пластинами плоского конденсатора заповнений склом. Відстань між пластинами дорівнює 4 мм, напруга 1200 В. Знайти:        1) напруженість поля в склі; 2) поверхневу густину зарядів на пластинах конденсатора; 3) об'ємну густину енергії електричного поля.

10. Вільні заряди рівномірно розподілені з об'ємною густиною =510-9 Кл/м3 по кулі радіусом R=10 см із діелектрика (=5). Визначити напруженість електричного поля на відстані r=5 см від центра кулі.


Варіант 12

1. Діаметр пластин плоского конденсатора збільшили в 2 рази. Як зміниться ємність плоского конденсатора?

2. Поверхнева густина зарядів на пластинах плоского конденсатора дорівнює 53,110-8 Кл/м2, відстань між пластинами 1 см, різниця потенціалів             150 В. Чому дорівнює діелектрична проникність матеріалу середовища між пластинами.

3. Визначити ємність батареї конденсаторів С=1,6пФ, С=6 пФ, С=4пФ.