Перевірка статистичних гіпотез для однієї та двох вибірок

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НТУ «ХПІ»

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 2

З КУРСУ: «ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ»

Виконав студент

гр. КІТ -14в

Марченко В.Ю.

Перевірив:

Черних О.П.

Харків 2006

Лабораторна робота №2

Тема: Перевірка статичних даних.

Мета роботи: перевірка статистичних гіпотез для однієї та двох вибірок.

Порядок виконання роботи:

За допомогою програми StatWizard створюємо дані що містять 3 вибірки, сформовані з випадкових цілих чисел у діапазоні 1-30. Розміри виборок – 50,75 та 100.

1.

1 3 5 4  2  12  30  29  7  13  17  6  9  19 8  5  4  3  23 27  29  20  11  15  1  3  5  4  2  3  3  8  7  16  17  17  12  11  3  13  30  12  10  9  7  8  6  4  2  2

2.

2  22  13  15  26  5  30  9  7  6  8  7  13  12  14  11  16  19  20  3  16  13  12  15  4  3  1  3  3  3  2  5  4  8  10  10  11  16  17  24  21  24  26  28  24  2  13  16  15  19  10  1  2  7  5  17  23  21  20  30  14  12  15  10  9  6  3  2  2 6 1 15 16 19 1

3.

2  4  13  12  11  15  20  21  30  1  4  4  3  5  7  6  8  16  17  18  13  12  14  4  5  9  7  10  10  2  5  4  13  12  12  16  4  30  29  25  29  1  2  14  15  2  6  8  7  4  2  13  15  1  11  17  22  22  24  26  25  21  20  15  16  4  3  18  6  9  11  14  10  1  17  4  2  8  10  6  16  14  5  18  14  12  10  26  21  22  28  30  1  12  16  17  12  10  2  7

Вибірка№1

1)   Переходимо в процедурний блок  “Describe_Numeric Data-One-Variable_Analysis”,

проводимо розрахунок статистичних даних для першої вибірки і порівнюємо їх з самостійно виконаними розрахунками

Робимо аналітичний розрахунок заданих статистичних характеристик.

Мат. Очікування:

= 10.3400

a=[1 3 5 4  2  12  30  29  7  13  17  6  9  19 8  5  4  3  23 27  29  20  11  15  1  3  5  4  2  3  3  8  7  16  17  17  12  11  3  13  30  12  10  9  7  8  6  4  2  2]

>> sum(a)

ans =

 517

>> M=ans/50

M =

   10.3400

Дисперсія:

=69.3718

>> a1=(a-M).^2

a1 =

  Columns 1 through 11

   87.2356   53.8756   28.5156   40.1956   69.5556    2.7556  386.5156  348.1956   11.1556    7.0756   44.3556

  Columns 12 through 22

   18.8356    1.7956   74.9956    5.4756   28.5156   40.1956   53.8756  160.2756  277.5556  348.1956   93.3156

  Columns 23 through 33

    0.4356   21.7156   87.2356   53.8756   28.5156   40.1956   69.5556   53.8756   53.8756    5.4756   11.1556

  Columns 34 through 44

   32.0356   44.3556   44.3556    2.7556    0.4356   53.8756    7.0756  386.5156    2.7556    0.1156    1.7956

  Columns 45 through 50

   11.1556    5.4756   18.8356   40.1956   69.5556   69.5556

>> D=(sum(a1))/49

D =

   69.3718

Стандартне відхилення:

=8.3290

>> otk=sqrt(D)

otk =

    8.3290

 Стандартна помилка:

=   1.1779

>> osh=otk/sqrt(50)

osh =

    1.1779

2) Згідно індивідуального завдання перевіряїємо гіпотезу для аналізу однієї вибірки відносно оцінки мат. очікування (варіант№  ) та виконуємо побудову гістограм та графіків „Box and Whisker”Виконаємо дії по перевірці гіпотез.

Hypothesis Tests for X1

Sample mean = 10,34

Sample median = 8,0

t-test

------

Null hypothesis: mean = 10,34

Alternative: less than

Computed t statistic = 0,0

P-Value = 0,5

Do not reject the null hypothesis for alpha = 0,05.

sign test

---------

Null hypothesis: median = 10,34

Alternative: less than

Number of values below hypothesized median: 30

Number of values above hypothesized median: 20

Large sample test statistic = 1,27279 (continuity correction applied)

P-Value = 0,101546

Do not reject the null hypothesis for alpha = 0,05.

signed rank test

----------------

Null hypothesis: median = 10,34

Alternative: less than

Average rank of values below hypothesized median: 24,1667

Average rank of values above hypothesized median: 27,5

Large sample test statistic = 0,840237 (continuity correction applied)

P-Value = 0,200387

Do not reject the null hypothesis for alpha = 0,05.

Probability Distributions

Inverse CDF

-----------

Distribution: Student's t

CDF           Dist. 1       Dist. 2       Dist. 3       Dist. 4       Dist. 5

0,975         2,00958      

0,95          1,67655      

The StatAdvisor

---------------

   This pane finds critical values for the Student's t distribution.

You may specify up to 5 five tail areas.  The critical value is

defined as the largest value for the Student's t distribution such

that the probability of not exceeding that value does not exceed the

area specified.  For example, the output indicates that, for the first

distribution specified, 2,00958 is the largest value such that the

probability of not exceeding 2,00958 is less than or equal to 0,975.
Похожие материалы

Информация о работе