Перевірка статичних даних , що містять 3 вибірки випадкових цілих чисел діапазоном 1-30. Розміри вибірок – 50, 75, 100

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НТУ «ХПІ»

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 2

З КУРСУ: «ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ»

Виконав студент

гр. КІТ -14в

Марченко В.Ю.

Перевірив:

Черних О.П.

Харків 2006

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Тема: Перевірка статичних даних.

Мета: Перевірка статичних гіпотез для однієї і для двох вибірок.

Опис ходу виконання:

           1.За допомогою StatWizard, створюємо дані, що містять 3 вибірки випадкових цілих чисел діапазоном 1-30. Розміри вибірок – 50, 75, 100.

1)  3, 15, 23, 14, 1, 6, 7, 16, 18, 19, 29, 18, 12, 4, 6, 7, 1, 15, 14, 28, 12, 13, 14, 16, 12, 5, 4, 2, 16, 13, 12, 1, 4, 8, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 12, 16, 18, 6, 8, 13, 1, 10.

2)  5, 6 10, 12, 15, 23, 29, 30, 12, 10, 2, 1, 15, 14, 9, 13, 14, 12, 13, 10, 2, 6, 14, 18, 23, 27, 10, 2, 9, 12, 13, 10, 4, 6, 16, 17, 25, 21, 20, 10, 3, 1, 2, 5, 4, 10, 6, 12, 11, 2, 3, 7, 8, 10, 9, 5, 6, 12, 17, 10, 1, 6,5, 4, 3, 2, 5, 9, 10, 21, 20, 1, 2, 10,1.

3)  10, 23, 2, 1, 3, 16, 4, 12, 15, 18, 13, 10, 3, 8, 9, 10, 21, 11, 26, 27, 13, 12, 15, 13, 30, 23, 21, 14, 17, 10, 1, 5, 6, 14, 17, 13, 10, 15, 19, 20, 30, 2, 3, 6, 10, 11, 21, 25, 15, 14, 10, 11, 10, 2, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 6, 25, 21, 20, 21, 2, 1, 6, 9, 8, 3, 7, 10, 12, 1, 10, 2, 23, 3, 9, 5, 2, 1, 1, 20, 21, 1, 12, 10, 30, 2, 8, 7, 4, 1, 2, 6, 8, 2, 1.

Проведемо розрахунок статичних  даних  для першої вибірки  і порівняємо  їх з розрахунками виконаними самостійно.

Математичне очікування:

М=           = (3+15+23+...+13+1+10)/50= 570/50=11,4

Стандартне відхилення:

d=ÖД= Ö44,1224=6,64247

Стандартна помилка:

СП=d / Ön= 6,64247 / Ö50= 0,939

Як видно, розрахунки за допомогою Statgraphics збіглися з розрахунками, що виконані вручну.

  2. Згідно індивідуального завдання необхідно перевірити  гіпотези для аналізу однієї вибірки щодо оцінки  математичного очікування (Варіант №1 альтернативна  гіпотеза  - менше) та виконати побудову гістограм та  графіків “Box and whisker”.


Гістограма та графік “Box and whisker” має вигляд:

Виконаємо ті ж самі процедури для вибірок 2 і 3.

Розрахунок статичних даних для 2 вибірки:

Перевіряємо гіпотезу щодо оцінки статичних характеристик:

Гістограма  та графік “Box and whisker” має вигляд:

Розрахунок статичних даних для 3 вибірки:

Гістограма  та графік “Box and whisker” має вигляд:

Висновок : перевірив статичні гіпотези для однієї і для двох вибірок.

Похожие материалы

Информация о работе