Пояснювальна записка до інвесторської кошторисної документації будівництва навчально-лабораторного корпусу Рівненської АЕС в м. Кузнецовськ

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 7:

Економіка будівництва

7.1 Пояснювальна записка до інвесторської кошторисної документації

Інвесторська кошторисна вартість будівництва навчально-лабораторного корпусу визначена на основі конструктивних елементів будівлі, проектних об’ємів робіт та прийнятої технології будівельно-монтажних робіт.

Замовником будівництва навчально-лабораторного корпусу Рівненської АЕС в м. Кузнецовськ являється Управління капітального будівництва Рівненської АЕС. Генеральними підрядними організаціями є Управління будівництва Рівненської АЕС та Управління спеціальних та монтажних конструкцій.

Інвесторська кошторисна вартість будівництва базується на основі нормативно-розрахуноквих показників та поточних цін трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Інвесторська кошторисна документація складена із застосуванням:

-  Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000 із урахуванням Доповнення №3);

-  Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи РЕКН (ДБН Д.2.2-99);

-  Вказівок щодо застосування ресурсних елементих кошторисних норм на будівельні норми ДБН Д.2.2-99;

-  Збірника єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби, конструкції (ЗЄКЦ-97); ДБН Д.IV.4-97

-  Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів ДБН Д.2.7-2000.

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнята за регіональними поточними цінами станом на дату складаня документації та за усердненими даними Держбуду України.

Загальновиробничі витрати визначено розрахунково-аналітичним методом відповідно до усерднених показників (Додаток 3. Довідковий ДБН Д.1.1-2000).

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.  Заробітну плату розраховано виходячі з нормативно-розрахункових витрат на обсяг робіт, що підлягає виконанню, і усердненої вартості людино-годин, що відповідає середньому нормативному розряду для ланки робітників-будівельників та ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів, прийнятої згідно з Додатком 1 до ДБН Д.1.1-1-2000.

2.  Усерднений показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель та споруд визначено за усередненим процентним показником. Додаток 6, 7 до ДБН Д.1.1-1-2000 – 3,1%.

3.  Усерднений показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий період. Додатки 8, 9 ДБН Д.1.1-1-2000  1,3×0,9%.

4.  Усерднений відсотковий показник від літнього подорожання п. 3.115.6 з ДБН Д.1.1-1-2000 – 0,35%.

5.  Витрати на перевезення працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом п. 3.1.16.6 з ДБН Д.1.1-1-2000 – 1,5%.

6.  Утримання служби замовника (включаючи витрати на технагляд). Лист Держбуду України від 04.10.2000 №7/7-1010 – 2,5%.

7.  Кошторисна вартість проектних робіт. Доповнення 1. ДБН Д.1.1-1-2000 – 1,19%.

8.  Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації ().  Лист Держбуду України від 09.07.2002 №7/7-637 – 0,434%.

9.  Показник витрат на покриття ризику всіх учасників будівництва. Додаток 14 до ДБН Д.1.1-1-2000 – 3,6%.

10.Прогнозований рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, .

11.Кошти на страхування ризиків інвестора (замовника) будівництва, п. 3.1.21 з ДБН Д.1.1-1-2000 – 2%.

12.Комунальний податок, відсоток ліміту фонду заробітної плати – 10%.

13.Усерднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку. Додаток 12 до ДБН Д.1.1-1-2000 для промислових будівель – 2,64грн./люд.-год.

14.Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат визначено з Додаток 13 до ДБН Д.1.1-1-2000 для промислових будівель – 0,38грн/люд.-год.

Загальна кошторисна трудомісткість становить ………..тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата одного робітника в режимі повної зайнятості при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.-годин та розрядів робіт 3,8 – 1000грн.

Загальна інвесторська кошторисна вартість будівництва промислової будівлі за зведеним кошторисним розрахунком складає ……….. тис.грн., у тому числі звортні суми ……….. тис.грн.

Договірна ціна будівництва (тверда, динамічна чи періодична) – вартість підрядних робіт, за яку підрядна організація, визначена виконавцем робіт згідна виконувати об’єкт замовлення, складена у вигляді відомості договірної ціни на будівництво в цілому на основі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва з врахуванням витрат і доплат, що виникають під впливом ринкових відносин та податком на додану вартість 20% і на стадії заключення контракту з підрядником складає ………… тис.грн.

Величини витрат, які пов’язані з придбанням матеріалів, виробів, конструкцій по договірним цінах, оплатою договірних тарифів на трнаспортні послуги і інші витрати, що не враховані кошторисними нормами, включаючи кон’юктуру ринку інвестицій, будівельного ринку буде визначена на момент постачання їх на будівництво.

Договірна ціна підлягає зміні і корегуванню по мірі погодження нових документів по ціноутворенню.     

                                              9. Основні ТЕП по роботі

1. Корисна площа виробничих будівель промислових підприємств – це сума робочих, допоміжних, складених приміщень, а також площ допоміжних приміщень, розташованих в виробничих будівлях і визначається за таким виразом:

де F – корисна площа виробничих будівель, м2; В – ширина будівлі, м; L – довжина будівлі, м.

Похожие материалы

Информация о работе