Визначення економічного ефекту від застосування структурного покриття виставкового павільйону "ЕКСПО-СНАУ"

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 7

Економічний

7.1 Визначення економічного ефекту від застосування структурного покриття.

   Передбачається замість ферм покриття запроектувати структурне покриття виставкового павільйону ″ ЕКСПО-СНАУ ″

   Для порівняння використано слідуючи варіанти.

       В-1                                 В-2

   Структура з                        Структура з

   гнуто замкнутого                   гнуто замкнутого

   зварного профілю                   зварного профілю

   схема №1                           схема №2

     Вихідні дані:

 Табл.7.1

п/п

Показники

Один.

виміру

Варіанти

В-1

В-2

1

Об’єм впровадження

4.5

7.8

2

Собівартість 1т

1грн

3488.7

3488.7

3

Собівартість на об’єм конструкції

А)3488.7*4.5

Б)3488.7*7.8

грн./м3

15699,15

27211,86

4

Витрати праці

А)3488.7*4.5

Б)3488.7*7.8

люд/маш

3088

13896,0

3088

24086,4

5

Витрати машин 1т

А)3488.7*4.5

Б)3488.7*7.8

маш/год

12.02

54.09

12.02

97.756

  

    На підставі табл. 7.1 знаходимо витрати за статтями

В-1

    Ст-1 Виробничі витрати

    ПВ==(27211.86-15699.15)*4.5=51807 грн.

    Ст -2 Витрати праці

    ТН==(24086,4-13896,0)*4.5=45856,8 люд/год.

    Ст-3 Експлуатація машин

    ТМ==(93,756-54,09)*4.5=178,497 маш/год.

В-2

    Ст-1 Виробничі витрати

    ПВ==(27211.86-15699.15)*7.8=89799,138 грн.

    Ст -2 Витрати праці

    ТН==(24086,4-13896,0)*7.8=79485,12 люд/год.

    Ст-3 Експлуатація машин

    ТМ==(93,756-54,09)*7.8=309,39 маш/год.

    На підставі цих розрахунків приймаємо варіант №1

7.2 Кошторисна документація по визначенню вартості будівлі.

 


   Локальні кошториси розроблені на основі креслень дипломного проекту, відомостей обсягів робіт, а також на основі збірників СНиП 4-5-82 № 1, 6, 10, 11, 12, 15 каталогу ЕНИР по сумській області і збірки кошторисних цін по сумській області і СНиП 4-4-82 ″ Зборник средних робочих сметних цен на материали и конструкции ″  часть 2

    Локальні кошториси складаються з допомогою відомостей підрахунку робіт об’ємів будівництва. При цьому ґрунтується в розділі:

-  підготовчий період

-  нульовий період

-  надземний період

-  покрівля

-  опоряджувальні роботи

-  спеціальні роботи

В кошторисі проти кожної роботи записується кошторисна вартість даної роботи, заробітна плата, вартість експлуатації машин, заробітна плата працівників, що обслуговують техніку, прямі витрат л/дн.

Для визначення витрат праці робітників, обслуговуючих машин вводять коефіцієнти: для всіх будівельно-монтажних робіт.

 


 

Форма №4

 

Стройка - Выставочный  павильйон "СНАУ"

 

Шифр проекта - Дипломный проект

 

Локальная смета 1-1-1

 

на общестроительные работы

 

Выставочный павильйон "СНАУ"

 
 
 

Основание:

Сметная стоимость

2211,239

  тыс. грн.

 

чертежи (спецификации ) № согласно задания

Сметная трудоемкость

205,464

  тыс. чел.-ч

 

Сметная заработная плата

989,367

  тыс. грн.

 

Средний разряд работ

3,5

  разряд

 

Измеритель единичной стоимости

8320,00

  м3

 
 

Показатель единичной стоимости

265,77

  грн.

 

Составлена в текущих ценах по состоянию на “24 мая” 2005 г.

 
 

п/п

Шифр и

номер

позиции

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

  Коли-

чество

Стоимость единицы,

грн.

Общая стоимость, грн.

Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

 
 

всего

эксплуата-

 ции

машин

всего

заработ-

ной платы

эксплуата-

ции

машин

не занятых обслужи-

ванием машин

 
 

заработ-

ной платы

в том чис-

ле зара-

ботной

платы

в том чис-

ле зара-

ботной

платы

обслуживающих

машины

 
 

на единицу

всего

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
 

 Раздел 1. Земляные работы

 

1

Е1-30-1

Планировка площадей бульдозерами мощностью

59 кВт [80 л.с.] за 1 проход

                                                                    1000м2

1,56

15,68

  -   

15,68

4,19

24

  -   

24

7

__-__

0,77

__-__

1

 

2

Е1-11-14

Разработка грунта в отвал экскаваторами

"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом

вместимостью 1,25 [1,4-1,5] м3, группа грунтов 2

                                                                    1000м3

2,92

991,96

28,70

963,26

262,18

2897

84

2813

766

7,21

44,97

21

131

 

3

Е1-38-1

Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов

1

                                                                    1000м3

0,117

5560,94

2598,48

2946,65

698,60

651

304

345

82

630,70

116,24

74

14

 

4

Е1-134-1

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,

группа грунтов 1-2

                                                                    100м3

1,17

156,00

79,68

76,32

26,43

183

93

89

31

18,36

5,52

21

6

 

Похожие материалы

Информация о работе