Визначення економічного ефекту від застосування структурного покриття виставкового павільйону "ЕКСПО-СНАУ", страница 22


7.3 Методика визначення техніко-економічних показників

Проекту

    Показник Куд – питомих капітальних вкладень на основу розрахункову одиницю.

    Кудв/Sзб  грн./м2

    Куд=2593813/3510=738.97грн./м2

      

    Кв – кошторисна вартість об’єкта

    Виробіток (Вр) рахується в тис.грн на 1 люд/день

    Вр= Сстобщ грн./люд/дні 

    Сст – кошторисна вартість об’єкту

    Тобщ – загальна відсотковість

    Тобщ= Тпр.об+( Тобщ*0.12)+( Тобщ*0.10) люд/дні

    Тобщ – прийнята об’єктна відсотковість на зведення об’єкту.

    Тобщ=4249=4249*0.12+4249*0.10=5183люд/дні

    Вр=2211239/5183.78=226.59 грн/люд-дні

    Економічний ефект від прискорення будівництва – це як правило додатковий чистий прибуток завдяки достроковому вводу об’єктів в експлуатацію. Ефект такого роду являється експлуатаційним (Эд), отримує його та організація для якої будувався об’єкт.

    Експлуатаційний ефект в вигляді додаткового чистого прибутку визначають за формулою

      Эдн*К*(Тнпр)

    Ен – коефіцієнт економічності капіталовкладень

    К – кошторисна вартість об’єкту

    Тнпр – нормативний та проектний строк будівництва

    Эд=0.15*2211.239*(0.75-0.64)=36.49 тис.грн

    Економія від зниження собівартості будівельно-монтажних робіт за рахунок умовно-постійних накладних витрат.

    Економія від зниження собівартості робіт в результаті прискорення характеризує собою будівельний ефект та поступає в розпорядженні будівельної організації.

    Абсолютну суму економії визначають по формулі:

    Эн=Н-Н*Тнпр

    Н – сума накладних витрат, залежить від тривалості будівництва. В загальній сума накладних витрат складає 50%-60%

    Економія накладних витрат при  Тн=0.75год та Тпр=0.64год

 


       Эн=258.91-258.91*(0.64/0.75)=37.97 тис-грн

     Відносне зниження собівартості робіт розраховуємо по формулі:

    С%=(1- Тнпр)*У

    У – питома вага накладних витрат, залежних від строку будівництва в собівартості робіт, який приймається в межах 7.5-9%

    С%=(1- 0.64/0.75)*0.09=1.3%

    Скорочення терміну будівництва прискорює обертання коштів в будівельному виробництві коштів в будівельному виробництві за рахунок зменшення часу їх перебування в незакінчених роботах.

    Ефект від прискорення коштів будівництва

    Эс= Ен*К*(Внпр/t)

    Вн – час обертання коштів ві будівництві по нормі

    Впр – прийняте обертання коштів в будівництві

    При рівномірному обертанні

    Вн=12*0.5=6

    Вр=7.7*0.5=3.85

 


    Эс= 0.15*2211.239*(6-3.85/12)=59.43 тис.грн

    Сутність цього ефекту містить у випуску на достроковий вхід в експлуатацію об’єкту додаткової продукції за час дострокового входу. Т12

   Эф= Ен*К*(Т12)=0.15*2211.239*(9/12-7,7/12)=36.15тис.грн