Пояснювальна записка до інвесторської кошторисної документації будівництва навчально-лабораторного корпусу Рівненської АЕС в м. Кузнецовськ, страница 3

12. Рентабельність підприємства визначається відношенням прибутку підприємства із будівельно-монтажних до кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, виражена в відсотках за таким виразом:

де  Р -  рівень  рентабельності  підприємства  по  будівельно-монтажним  роботам  в  відсоткам;  П -  прибуток  підприємства  із  будівельно-монтажних  робіт,  гривень;  Вк -  базисна  кошторисна  вартість  будівельно-монтажних  робіт,  гривень.

* 

Отриманий  результат  записується  в  дванадцятий  рядок  таблиці.

13.  Загальна  кількість  робітників  на  будівництві  визначається  на  основі  календарного  графіка  виконання  робіт  або  сіткового  графіка  будівництва  за  таким  виразом:

No = 1,85 Nср

Де  Nо -  загальна  кількість  робітників,  чоловік,  Nср -  середня  кількість  робітників  на  будівництві,  приймається  із  графіка  руху  робочих  кадрів:

1,85 -  коефіцієнт,  що  враховує  кількість  робітників  підсобно-допоміжного  підприємства,  інженерно-технічних  працівників,  службовців,  молодший  обслуговуючий  персонал.

Nо = 1,85 11 = 20.

Оптимальний  результат  записують  в  тринадцятий  рядок  таблиці.

14.  Питома  вартість  одного  м кв.  Корисної  площі  визначається  шляхом  ділення  загальної  кошторисної  вартості  будівництва  в  гривнях ( 3 рядок )  на  корисну  площу  виробничих  приміщень ( 1 рядок )  за  таким  виразом:

В1 = ВF,

де  В1 -  питома  вартість  одного  м  кв.  корисної  площі,  гривень; В -  загальна  кошторисна  вартість  будівництва,  гривень;  F -  корисна  площа  виробничих  приміщень, м. кв.

В1= 610840864 = 706,39 грн.

Оптимальний  результат  записується  по  чотирнадцятому  рядку  таблиці.

15. Питома  вартість  одного  м  куб.  Будівельного  об’єму  приміщення  визначається  шляхом  ділення  загальної  кошторисної  вартості  будівництва  в  гривнях  ( 3  рядок )  на  будівельний  об’єм  приміщення  ( 2-й  рядок )  за  таким  виразом:

В2 =  ВV,

Де  В2 -  питома  вартість  одного  м  куб.  Будівельного  об’єму,  гривень;  В -  загальна  кошторисна  вартість  будівництва,  V – будівельний  об’єм  приміщення,  м  куб

В2 = 61084012960= 47,13 грн.

 37

           Отриманий  результат  записується  в  п’ятнадцятий  рядок.

16.  Питомі  витрати  праці  на  один  м  кв.  корисної  площі  приміщення  визначається  діленням  нормативної  трудомісткості  робіт  ( 8 рядок )  на  корисну  площу  виробничих  приміщень  за  таким  виразом:

N1 = Nh F,

де N1 – питомі витрати праці на 1 м2 корисної площі, люд.-год.; Nн- нормативна трудомісткість робіт, люд.-год.; F – корисна площа виробничих приміщень, м2.

N1=43945,32/864=50,86

Отриманий результат записується в шістнадцятий рядок таблиці № 9.1.

17. Питомі витрати праці на 1 м3 . будівельного об’єму будівлі визначається діленням нормативної трудомісткості робіт на будівельний об’єм приміщення за таким виразом:

N2= Nh/ V,

де N2 – питомі витрати на 1 м3 будівельного об’єму, люд.-год.; Nн- нормативна трудомісткість робіт, люд.-год.; V – будівельний об’єм приміщення, м3.

N2=43945,32/12960=3,39

Отриманий результат записується в сімнадцятий рядок таблиці № 9.1.

18. Питомі витрати будівельних матеріалів, конструкцій, деталей на 1 м2. корисної площі виробничих приміщень визначаються шляхом  ділення загального об’єму будівелбних матеріалів, конструкцій, деталей  на корисну площу виробничих приміщень за таким виразом :

М1= М0/ F,

де М1 – питомі витрати матеріалів , конструкцій, деталей на 1 м2 корисної площі, виробничих приміщень, м3. М0 – загальний об’єм будівельних матеріалів, конструкцій, деталей  м3; F- корисна площа виробничих приміщень, м2 .