Пояснювальна записка до інвесторської кошторисної документації будівництва навчально-лабораторного корпусу Рівненської АЕС в м. Кузнецовськ, страница 4

Загальний об’єм будівельних матеріалів, конструкцій, деталей визначається на основі локального кошторису  за формулою , Зем=VЗПем  шляхом додавання їх об’ємів по рядкам із всього кошториса :

М0=24+631,38+66,8+21,6+18+147,42+205,2+25,92+19+4,75+66,5+9,5+0,35+6,2=1246,62 м3

М1=1246,62/864=1,44

Отриманий результата записується в вісімнадцятий рядок таблиці № 9.1.

19. Питомі втрати будівельних матеріалів, конструкцій, деталей на 1 м3, будівельного об’єму  будівельних матеріалів, конструкцій, деталей на будівельний об’єм приміщення за таким виразом :

М2= М0/ V,

де  М2- питомі втрати будівельних матеріалів, конструкцій, деталей на 1 м3. будівельного об’єму приміщення м3.; М0 – загальний об’єм будівельних матеріалів, конструкцій, деталей  м3; V – будівельний об’єм приміщення, м3.

М2=1246,62/12960=0,096

Отриманий результата записується в девя’тнадцятий  рядок таблиці № 9.1.

20. Виробіток в грошовому виразі на один люд-день визначається відношенням базисної кошторисної вартості на нормативну трудомісткість, виражену в люд-днях за таким виразом:

В3 = ,

де  В3 – виробіток на один люд-день в грошовому виразі , гривень; В – загальна кошторисна вартість будівництва, гривень;  Nn - нормативна трудомісткість,      люд.-год.; t – тривалість робочої зміни в (людино-днях) в годинах.

Згідно чинного законодавства в будівництві  t=8 годин.

В3= 610840/5493,2=111,2

Отриманий результата записується в двадцятий  рядок таблиці № 9.1

                                 Основні техніко-еконономічні показники по роботі.

 Таблиця №9.1.

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ З ПРОЕКТУ

п/п

П  о  к  а  з  н  и  к  и

Одиниця

виміру

Числові

значення

1

Корисна площа виробничих приміщень.

м2

864

2

Будівельний об’єм приміщення.

м3

12960

3

Загальна кошторисна вартість будівництва (по договірній ціні).

тис.грн.

610,84

4

Базисна кошторисна вартість будівництва.

тис.грн.

426,39

5

Прямі витрати на будівництво об’єкта.

тис.грн.

115,8

6

Загальновиробничі витрати на будівництво об’єкта.

тис.грн.

20,11

7

Собівартість будівельно-монтажних робіт.

тис.грн.

135,91

8

Нормативна трудомісткість робіт.

люд.-год

43945,32

9

Термін будівництва за нормами.

дні

365

10

Фактичний термін будівництва.

днів

365

11

Прибуток підприємства.

тис.грн.

45,3

12

Рентабельність підприємства.

%

24,4

13

Загальна кількість робітників.

чоловік

20

14

Питома вартість 1-го м2, корисної площі.

грн.

706,4

15

Питома вартість 1-го м3, будівельного об’єму.

грн.

47,13

16

Питомі витрати праці на 1 м2 корисної площі приміщення.

люд.-год

50,86

17

Питомі витрати праці на 1 м3, будівельного об’єму  будівлі.

люд.-год

3,39

18

Питомі витрати будівельних матеріалів, конструкції на 1 м2  площі.

м3

1,44

19

Питомі витрати будівельних матеріалів, конструкції на 1 м3, будівельного об’єму.

м3

0,096

20

Виробітка в грошовому виразі на один люд./день.

грн.

111,20

Висновки