Пояснювальна записка до інвесторської кошторисної документації будівництва навчально-лабораторного корпусу Рівненської АЕС в м. Кузнецовськ, страница 2

        2. Будівельний об’єм приміщення надземної частини будівлі з перекриттям горища визначається множенням площі горизонтального перетину будівлі на рівні першого поверху  вище цоколя на повну висоту будівлі, заміряну від рівня чистої підлоги першого поверху до верху засипки перекриття горища за таким виразом:

де V – будівельний об’єм приміщення, м3; B – ширина будівлі, м; L – довжина будівлі, м; H – висота будівлі від рівня чистої підлоги першого поверху до верху засипки перекриття горища, м.

        В тому випадку, коли будівля має надгорищене перекриття в вигляді двопохилої ферми, то будівельний об’єм такої споруди визначається за таким виразом:

де V – будівельний об’єм споруди з двопохилою фермою перекриття, м3; h – висота двопохилої ферми від горищеного перекриття до її верха ( конька ), м.

        3. Загальна кошторисна вартість будівництва виписується в третій рядок з розрахунку договірної ціни ( форма 1 ) з графи 4 по рядку „Всього договірна ціна з пдв” в тис. грн.

        4. Базисна кошторисна вартість будівництва виписується в четвертий рядок із зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва складеного за формою №1 із рядка „Всього по зведеному кошторисному розрахунку” в тис. грн.

        5. Прямі витрати на будівництво об’єкту визначаються на основі об’єктного кошторису №02-01 складеного за формою №3 за таким виразом:

де ПВ – витрати на виконання будівельних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних робіт, гривень; СК – кошторисна ( норматвна ) собівартість будівельно-монтажних робіт, гривень; СНВ – сума накладних витрат, гривень.

        Отриманий результат записується в п’ятий рядок.

        6. Накладні витрати на будівництво об’єкта визначаються на основі об’єктного кошторису №02-01 за встановленими нормами від суми кошторисної собівартості будівельно-монтажних робіт за таким виразом

де СНВ – сума накладних витрат, грн.; СК – кошторисна собівартість будівельно-монтажних робіт, грн.; НВ – гранична норма накладних витрат в долях.

Отриманий результат записується в шостий рядок таблиці.

        7. Собівартість будівельно-монтажних робіт визначається на основі об’єктного кошторису №02-01за таким виразом:

де СК – кошторисна собівартість будівельно-монтажних робіт, гривень; ВК – базисна кошторисна вартість об’єкта, гривень. Береться із об’єктного кошториса №02-01 по рядку 14 „Разом по кошторису” восьмої графи. ПН – сума планових нагромаджень, встановленних за нормою від підсумкової суми кошторисних прямих і загальновиробничих витрат, гривень.

        8. Трудомісткість робіт, визначена в об’єктному кошторису №02-01 за формою №3 в 9 графі і виписується із рядка 14 „Разом по кошторису” і записується в 8 рядок в люд.год.

        36

             9. Термін будівництва за нормами дипломник визначає за СНиП І.04.03-85* „Норми продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений”. частини І та ІІ і записує в 9 рядок в днях.

        10. Фактичний термін будівництва студент визначає із календарного графіка виконання робіт або із сіткового графіка виконаних робіт по критичному шляху в днях і записує в 10 рядок.

        11. Прибуток підприємства що здійснює будівництво, це величина планових нагромаджень в структурі локальних кошторисів за встановленою нормою від суми кошторисних прямих і загальновиробничих витрат, і визначаються за таким виразом:

де: П – прибуток підприємства будівельно-монтажних робіт, гривень; ВК – базисна кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт, за об’єктним кошторисом №02-01, гривень, ведеться по 14 рядку із 8 графи; СК – кошторисна собівартість, гривень, і береться із вищенаведеного розрахунку.