Робоча програма навчальної дисципліни "Конструювання швейних виробів", страница 8


Структура навчальної дисципліни

7 семестр

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

лек

лаб.

с.р.

лек.

лаб.

с.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 1

Змістовий модуль 6. ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ

Тема 11. Технічне мо­делювання плечового одягу

35

6

16

13

Тема 12. Технічне мо­делювання поясного  одягу

25

4

8

13

Разом за змістовим модулем 6

60

10

24

26

Змістовий модуль 7. ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ З КАРТАТИХ ТКАНИН

Тема 13. Моделюва­ння одягу та особ­ливості крою швейних виробів із картатих тканин

28

4

10

14

Разом за змістовим модулем 7

28

4

10

14

Усього годин

88

14

34

40

Модуль 2

ІНДЗ

20

20

 

Усього годин

108

14

34

60

 

5.  Теми лабораторних занять

5 семестр

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Змістовий модуль 1. АНТРОПОМОРФОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОЖИВІВ

1.

Розмірна характеристика тіла людини

2

2.

Розмірна типологія та розмірні стандарти тіла людини

2

3.

Аналіз зовнішньої форми та конструктивно-композиційної побудови одягу

2

4.

Аналіз конструктивних припусків в одязі

2

5.

Ергономічні дослідження системи «людина-одяг» в динаміці

2

Всього за модуль 1

10

Змістовий модуль 2. КОНСТРУЮВАННЯ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ

6.

Розрахунок і побудова креслення основи плечового виробу за особистісними мірними ознаками

2

7.

Конструювання вшивного одношовного та двошовного рукавів

2

8

Конструювання виробу з рукавом реглан.

2

9.

Конструювання виробу з поглибленою проймою та сорочкового рукава.

2

10.

Конструювання виробу з прямокутною проймою та рукава до нього.

2

11.

Конструювання виробу з суцільно кроєним рукавом.

2

12.

Конструювання комірів.

2

13.

Конструювання каптура.

2

14.

Конструювання прямої спідниці та спідниці-брюк за особистісними мірками.

2

15.

Конструювання клиньової спідниці, спідниці «сонце» та «напівсонце».

2

16.

Конструювання жіночих брюк за особистісними мірними ознаками.

4

Всього за модуль 2

14

Разом

34

6 семестр