Робоча програма з навчальної дисципліни "Дизайн одягу", страница 5

Основна література до теми: 1, 2, 3, 4, 5. (див. список у кінці програми)

Додаткова література до теми: 5, 7.

Обладнання, ресурси: конспекти лекцій, ілюстрації, журнали, таблиці, альбоми колекцій одягу.

Лабораторні заняття (12 год.)

з/п

Теми

Кількість

годин

1.

Створення колекції прет-а-порте, де люкс, арт-дизайну жіночого легкого одягу на основі асоціативного ряду за мотивами флори.

2

2.

Створення жіночого одягу в художній системі «гарнітур» на основі асоціативного ряду за мотивами флори.

2

3.

Створення чоловічого одягу в художній системі «комплект» на основі асоціативного ряду за мотивами предметів побуту.

2

4.

Створення колекції одягу з використанням традицій історичного чи національного костюму.

2

5.

Проектування ошатного одягу в художній системі «ансамбль».

2

6.

Проектування дитячого одягу в художній системі «сімейство»

2

Інструменти та матеріали: олівець, лінійка, ватман формату А4, сантиметрова стрічка, макетна тканина, шматки тканини для моделювання, кравецькі шпильки, кравецька крейда, голки для ручних робіт, швацькі нитки, ножиці.

Обладнання: швейна машина 142-М класу, крає обметувальна машина 51 класу, прасувальний стіл з праскою, пропрасувач, пульверизатор.

Основна література до теми: 1, 3, 4, 5. (див. список у кінці програми)

Додаткова література до теми: 7, 8.

Форми контролю за виконання лабораторної роботи: співбесіда з теоретичних питань теми та контроль якості виконання практичних робіт (12 балів).

Самостійна робота (12 год.)

з/п

Завдання для самостійної роботи

Кількість

годин

1.

Розкрити особливості серійного виробництва (на прикладі відомих підприємств).

6

2.

Розглянути прийоми технічного моделювання чи техніки крою Л. Жака. Проаналізувати прийоми об'ємного моделювання та основні способи наколювання муляжу.

6

Форми контролю за самостійну роботу: оформлення реферативного повідомлення (10 балів).

Індивідуальна робота ( 12 год.)

з/п

Завдання для індивідуальної роботи

Кількість

годин

1.

Опрацювати журнали мод і на їх матеріалі визначити сучасні вимоги до верхнього одягу відповідно до модних тенденцій і провідних стильових напрямів.

Розробити первинні ескізи верхнього одягу для певного сезону відповідно до художньо-технічних завдань (на вибір). Відпрацювати форескізи в кольорі, розробити оздоблення. Дібрати тканину для моделі верхнього одягу.

12

Форми контролю за самостійну роботу: співбесіда або захист проекту «Форескізи колекції верхнього одягу»  (необхідно виконати ескіз, охарактеризувати вироби аналоги, обґрунтувати вибір матеріалу та виготовити лекала обраної моделі виробу) – (10 балів).


ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1.  Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. – Ростов н/Д: Феникс, 2000.