Робоча програма з навчальної дисципліни "Дизайн одягу", страница 4

Форми контролю за самостійну роботу: контроль якості виготовлених ескізів ошатного одягу (10 балів).

Індивідуальна робота (10 год.)

з/п

Приклади індивідуальних завдань з теми

Кількість

годин

1.

Розробити об'ємно-пластичні композиції моделі ошатного одягу методом моделювання в об'ємі. Виготовити первинні робочі лекала методом моделювання на площині. Розкроїти макет ошатного ансамблю за первинними лекалами. Виготовити макет ошатного одягу.

10

Форми контролю за індивідуальну роботу:  співбесіда або захист виконаного проекту «Макет моделі ошатного одягу», демонстрація виконаних зразків (10 балів).

Змістовий модуль 2. Асортимент одягу

Лекції ( 4 год.)

з/п

Тема лекцій і їх основний зміст

Кількість

годин

1.

Асортимент легкого жіночого та чоловічого одягу.

Основні види легкого плаття, їх функціональне призначення, класифікація їх за сезонністю та віковими групами. Розробка форм і деталей легкого плаття методом моделювання на площині, розробка варіантів художньо-технічних пропорцій.

Класифікація одягу за його функціональним призначенням, формою, кроєм, загальним художнім оформленням.

Особливості композиційного вирішення повсякденного легкого плаття, вплив професійної діяльності на композиційне вирішення повсякденного одягу.

Особливості форми, крою, добору тканин і кольорової гами при проектуванні повсякденного одягу. Деталі та оздоблення легкого жіночого плаття.

Розробка нових моделей жіночого одягу повсякденного використання: для роботи, служби (формального) або вільного часу (неформального) на основі дизайнерського задуму. Робота над первинними ескізами варіантів художньо-технічних пропозицій легкого одягу певного асортименту.

Створення дизайнерського графічного ряду одиничних моделей легкого одягу з проробкою внутрішньої структури, конструктивного вирішення на одній конструктивній основі, в одному стилі, спільного функціонального призначення, для однієї вікової групи, одного типу та образу.

1

2.

Асортимент верхнього жіночого та чоловічого одягу.

Основні види і стильові особливості верхнього одягу. Конструктивні особливості верхнього одягу. Особливості моделювання демісезонного, зимових, літніх пальт, плащів, костюмів. Дві форми демісезонного пальто – різка геометрична і м'яка пластична. Особливості моделювання зимового хутряного одягу залежно від довжини ворсу. Розробка форм і деталей верхнього одягу методом моделювання на площині з використанням базових силуетних основ. Розробка варіантів художньо-технічних пропозицій в ескізах в одиничних виробах. Вибір варіанту базової моделі та розробка до неї робочих лекал. Розкрій моделі, виготовлення макета моделі верхнього одягу. Уточнення первинних лекал після примірювання.

Художньо-технічне завдання на розробку варіантів художньо-технічних пропозицій верхнього одягу певного функціонального призначення в одиничному виробі. Розробка нових вирішень у первинних ескізах. Роль костюма в контексті розвитку форм верхнього одягу у ХХ ст., його стильовий діапазон.

Основні функції верхнього одягу. Види верхнього одягу та їх класифікація за сезонністю і за функціональним призначенням. Класифікація верхнього одягу за силуетом, кроєм і кількістю поздовжніх швів.

1

3.

Асортимент жіночого та чоловічого ошатного одягу.

Асортимент ошатного одягу, його класифікація за функціональним призначенням, стильовою належністю та основними формами.

Основні стилі та форми ошатного одягу. Його функції. Засоби досягнення ошатності при моделюванні костюму. Принципи поєднання матеріалів в моделях вечірнього одягу. Особливості сучасного ошатного одягу для чоловіків. Конструктивні особливості асортименту одягу для чоловіків. Основні групи оздоблення в ошатному одязі. Просте і складне орнаментування тканини при моделюванні одягу.

Прийоми технічного моделювання, техніки крою Л.Жака. Об'ємне моделювання шляхом наколювання муляжу.

1

4.

Серійне виробництво одягу.

Етапи промислового проектування одягу при його серійному виробництві: художньо-технічне проектування як визначення виду одягу, тканини, функціонального призначення, розмірів, вікових груп тощо. Художньо-технічне проектування як розробка серії ескізів в графіці з урахуванням художньо-технічного завдання на основі аналізу моделей-аналогів та конструкцій. Ескізне проектування як об'ємний ескіз моделі з відпрацюванням усіх композиційних ліній, форми, кольору, фактури, оздоблення тощо. Технічне проектування як виконання варіантів композиції в матеріалі з відпрацюванням конструкції, основних і додаткових матеріалів з остаточним добором оздоблення та уточненням технології виготовлення. Підготовка та вимоги до робочої конструкторської документації.

Основні етапи промислового проектування одягу при його серійному виробництві.

1