Робоча програма з навчальної дисципліни "Дизайн одягу", страница 3

2. Змістові модулі і їх структура

Змістовий модуль 1. Композиція костюму.

Лекції (4 год.)

з/п

Тема лекцій і їх основний зміст

Кількість

годин

1.

Композиційні засоби створення костюму.

Поняття про композицію костюму. Закони і правила композиції костюму. Основи композиції в художньому конструюванні одягу. Зорові та конструктивні елементи форми. Відношення і динаміка форми в організації костюму. Статичність та динамічність форми. Супідрядність та читаємість форми. Членування форми. Визначення типів пропорцій, будови тіла, постави. Ритм в організації костюму. Симетрія та асиметрія в організації костюму. Використання в жіночому та чоловічому легкому одязі основних видів оздоблення, орнаментального декору. Просте і складне орнаментування тканин. Принцип пластичного поєднання елементів в ансамблі (подібності, контрасту і нюансу).

2

2.

Художні системи формотворення моделей одягу.

Макетно-модельний метод і його роль в пошуку нових складних форм. Робота над формою, за принципом скульптора, при створенні колекції прет-а-порте. Особливості розробки колекції «прет-а-порте». Композиційні лінії, пропорції, силуети, крій, форми, розміщення всіх конструктивно-декоративних елементів на макеті об'ємної форми і перенесення їх з манекена в модель.

Проектування асортименту верхнього одягу певного призначення в одиничному виробі, в системах «комплект», «гарнітур», «сімейство». Вивчення творчого процесу художнього проектування верхнього одягу певного призначення в художніх системах «комплект», «гарнітур», «сімейство».

1

3.

Людина і одяг в процесі художнього конструювання.

Характеристика форми тіла людини. Пропорції тіла людини. Асиметрія тіла людини. Класифікація фігур людини стосовно конструювання та моделювання одягу. Вік людини і форма одягу. Пори року і форми одягу. Форма одягу і зовнішній вигляд людини. Характерні ознаки класичного стилю в легкому жіночому платті. Стиль «фентезі».

1

Основна література до теми: 1, 2, 3, 4. (див. список у кінці програми)

Додаткова література до теми: 7, 8, 9.

Обладнання, ресурси: методичні розробки лекцій, журнали з моделями одягу, альбом колекцій модельєрів.

Лабораторні заняття (8 год.)

з/п

Теми

Кількість

годин

1.

Характеристика зовнішності людини та одягу, що личить людині.

2

2.

Аналіз композиційних засобів створення костюму.

2

3.

Стилі одягу. Особливості створення одягу у певному стилі.

2

4.

Моделювання одягу методом наколки від цілого шматка тканини. Моделювання одягу методом наколки з макетної тканини.

2

Інструменти та матеріали: олівець, лінійка, ватман формату А4, сантиметрова стрічка, макетна тканина, шматки тканини для моделювання, кравецькі шпильки, кравецька крейда, голки для ручних робіт, швацькі нитки, ножиці.

Обладнання: швейна машина 142-М класу, крає обметувальна машина 51 класу, прасувальний стіл з праскою, пропрасувач, пульверизатор.

Основна література до теми: 1, 3, 4, 5. (див. список у кінці програми)

Додаткова література до теми: 7, 8.

Форми контролю за виконання лабораторної роботи: співбесіда з теоретичних питань теми та контроль якості виконання практичних робіт (12 балів).

Самостійна робота (10 год.)

з/п

Зміст самостійних завдань

Кількість

годин

1.

Запропонувати ідею для створення колекції прет-а-порте, де люкс, арт-дизайну (на вибір) із створенням ошатного одягу на основі певного асоціативного ряду (за мотивами флори, фауни, предметів побуту; поєднання матеріалів; використання традицій історичного чи національного костюма), відповідно до образу конкретної людини.

4

2.

Підготувати первинні ескізи ошатного одягу певного призначення в складі ансамблю відповідно до художньо-технічного завдання. Відпрацювати форескізи в кольорі з розробкою оздоблення і добором основної та оздоблювальної тканини.

6