Результати зимової екзаменаційної сесії. Підсумки засідання стипендіальної комісії. Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці на факультеті (Протокол № 5 засідання ради факультету технологій та дизайну), страница 6

Інформацію голови ради факультету проф. Титаренко В.П. щодо пропозиції затвердити результати голосування. (Всі члени ради факультету голосували одноголосно «за»).

Ухвалили:

1. Результати таємного голосування щодо обрання Ю.А. Срібної на посаду асистента кафедри теорії та методики технологічної освіти – затвердити.

2. Срібна Ю.А. обрана на посаду асистента кафедри теорії та методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

5.4. СЛУХАЛИ:

Інформацію декана факультету технологій та дизайну, проф. Титаренко В.П. про скаргу студентів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка до народного депутата Верховної ради про потурання прав студентів.

Серед порушень вказуються такі:

–  оплата за гуртожиток здійснюється за весь навчальний рік, а на період зимових канікул (січень 2013 року) всі студенти вишу, що проживають у гуртожитках повинні покинути гуртожиток;

–  адміністрація вишу змушує студентів прибирати навчальні приміщення;

–  студенти нашого вишу не можуть вільно обирати вивчення дисциплін за вибором, оскільки вся група обирає один предмет з переліку вибіркових дисциплін.

Ректорат вишу дає погоджується з вказаними зауваженнями та зобов’язується повернути кошти, сплачені студентами за проживання у гуртожитку за січень 2013 року; налагодити регулярне прибирання навчальних приміщень обслуговуючим персоналом вишу; організувати прозорий вибір дисциплін особисто кожним студентом та забезпечити вивчення дисциплін за вибором по всім факультетам.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома.

2.  Підготувати комплекси та інформаційні пакети з всіх дисциплін вільного вибору студентів для спеціальностей, що обслуговують кафедри факультету.

3.  Провести презентації навчальних дисциплін вільного вибору студентів у академічних групах факультету до 15 травня 2013 року.

5.5. СЛУХАЛИ:

Інформацію голови вченої ради факультету технологій та дизайну доктора педагогічних наук, професора Титаренко В.П. про стоврення дійового резерву керівних кадрів на факультеті та у підпорядкованих йому структурних підрозділах.

ВИСТУПИЛИ:

Завідувач кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності, професор Цина А.Ю.  пропоную кандидатуру в резерв керівних кадрів на посаду декана факультету технологій та дизайну Савенко Ігоря Васильовича. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри осно виробництва та дизайну І.В. Савенко обіймає посаду заступника декана факультету технологій та дизайну, працює над докторським дисертаційним дослідженням, є досвідченим викладачем, активно займається студентською науковою діяльністю, користується повагою серед викладачів та студентів факультету.

Доц. Хлопов А.М.  Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри основ виробництва та дизайну І.В. Савченко є викладачем з підготовки майбутніх фахівців з технологічної та професійної освіти, працює над докторським дисертаційним дослідженням «Теорія і методика підготовки майбутніх учителів технологій до викладання дизайнерських дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах», яка є визначальною для підготовки фахівців з технологічної освіти, має велику кількість наукових та науково-дослідних публікацій з проблем дослідження, користується авторитетом серед викладачів та студентів факультету. Саме тому підтримую пропозицію завідувача кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД,  д.п.н., проф. Цини А.Ю. щодо кандидатури І.В. Савенка в резерв керівних кадрів на посаду декана факультету технологій та дизайну.

УХВАЛИЛИ:

Подати на затвердження ректорові Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленко кандидатуру Савченка Ігоря Васильовича в резерв керівних кадрів на посаду декана факультету технологій та дизайну.

Голова ради факультету

технологій та дизайну                                                           проф. Титаренко В.П.

Секретар                                                                                  доц. Борисова Т.М.