Результати зимової екзаменаційної сесії. Підсумки засідання стипендіальної комісії. Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці на факультеті (Протокол № 5 засідання ради факультету технологій та дизайну)

Страницы работы

Содержание работы

ПРОТОКОЛ № 5

засідання ради факультету технологій та дизайну

Полтавського національного педагогічного університету

імені В.Г. Короленка

16 січня 2013 року

Голова                                                                 Титаренко В.П.,

Секретар                                                              Борисова Т.М.

Присутні: проф. Бойко А. М., проф. Кулик Є.В., проф. Титаренко В. П., проф. Цина А. Ю., доц. Борисова Т. М., доц. Гриценко Л. О., доц. Калязін Ю. В., доц. Кондель В. М., доц. Савенко І. В., доц. Титаренко О. О., доц. Хлопов А. М., доц. Хоменко А. В., доц. Цина В. І., асист. Кіросір Л. М., ст. викл. Кузьменко П. І., ст. викл. Сергієнко Н. В., асист. Якименко А. В., ас. Чорнусь С.М., завідувач лабораторією Нагорна Н. О., навчальний майстер Різник О. О., голова студентської ради факультету Горюн А. В., голова профспілкового бюро студентів факультету А.М. Белиба.

Порядок денний

1. Результати зимової екзаменаційної сесії на стаціонарному відділенні (декан факультету технологій та дизайну, завідувачі кафедр).

2. Підсумки засідання стипендіальної комісії (заступник декана з навчальної роботи доц. Савенко І.В.).

3. Затвердження іменних стипендій на ІІ півріччя 2012-2013 н. р. (декан факультету технологій та дизайну).

4. Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці на факультеті (завідувач кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності, проф. Цина А.Ю.).

5. Різне.

1.  СЛУХАЛИ:

Інформацію декана факультету, проф. Титаренко В.П. про результати зимової екзаменаційної сесії на стаціонарному відділенні.

Сьогодні на факультеті технологій та дизайну навчаються 209 студентів, з них на державній формі навчання – 169 осіб. За результатами зимової сесії якість навчальної діяльності студентів по факультету становить 57,50 %, середня успішність – 99,50 %. Відмінників 22 студенти, навчаються на добре та відмінно 93 студенти. Академічну заборгованість має 1 студент групи ТД-31, Кішінець Я.В., який буде відрахований з числа студентів.

Найкращу якість навчання зафіксовано в академічній групі ТД-22 – 75 %. Високі показники якості навчання також мають академічні групи ТД-53 – 72,73 % та ПН-34 – 71, 43 %. Найбільше відмінників виявлено у групі ТД-32.

Найнижча якість навчання у академічних групах ПН-54 – 28,57 %, ПН-13 – 33,33 %, ТД-31 – 37,50 %. Кураторам потоків необхідно більше уваги приділяти контролю за своєчасністю виконання студентами індивідуальних навчальних завдань.

Виступили:

Проф. Цина А.Ю. Згідно акредитаційних вимог якість навчання студентів повинна бути не нижчою за 50 %. Цього показника потрібно дотримуватися під час планування та здійснення оцінювання успішності навчання студентів. Неприпустимим є необґрунтоване завищення якості навчання студентів з боку викладачів, що є показником необ’єктивності і знижує подальшу мотивацію навчання студентів.

Доц. Титаренко О.О. – куратор 4-го курсу. Студенти групи ТД-43 мають в цю сесію середні показники якості навчання. Досить низький рівень навчальних досягнень мають студенти групи ТД-41. Це пов’язано зі значною кількістю пропусків занять окремих студентів (Бігдан Б.В., Катрич А.С., Кривич С.А.).

Ас. Чорнусь С.М.   Серед кращих студентів 3-го курсу варто відзначити Галамбош Г.В., Правдіну А.В., Карпенко А.Г. Досить низький рівень навчальних досягнень мають студенти Пелюшкін О.І., Рудь К.С., Слюсар П.В., Ликов Д.А., Дрюцький О.Г. З цими студентами ведеться постійна виховна робота та контроль за відвідуванням занять.

УХВАЛИЛИ:

1.  Підсумки навчально-виховної роботи в І-му семестрі 2012-2013 навчального року визнати задовільними.

2.  Кураторам курсів і працівникам деканату і викладачам підвищити контроль за навчанням та відвідуванням занять студентами.

2. СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника декана з навчальної роботи факультету доц. Савенко І.В. про підсумки засідання стипендіальної комісії

Підсумки засідання стипендіальної комісії.

На факультеті навчається всього 211 студентів, двоє з них знаходяться в академічній відпустці. На державній формі навчається 169 студентів, з них за підсумками зимової сесії отримуватимуть стипендію 131 студент.

Отримують підвищену стипендію                       19 студентів;

Отримують іменну стипендію                              2 студентів;

Отримують звичайну стипендію                          96 студентів;

Сироти                                                                    5 студентів;

Інваліди                                                                   2 студентів;

Студенти, що є членами сім’ї шахтаря                1 студент;

Студенти, що мають дітей до 3-х років               6 студентів.

Соціальні стипендії отримуватимуть:

Похожие материалы

Информация о работе