Результати зимової екзаменаційної сесії. Підсумки засідання стипендіальної комісії. Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці на факультеті (Протокол № 5 засідання ради факультету технологій та дизайну), страница 4

Після закінчення навчання у Полтавському вищому військовому командному училищі зв’язку проходив службу в Збройних силах України на посадах: командира навчального взводу зв’язку; начальника центру телефонно-телеграфного зв’язку, заступника начальника навчального вузла зв’язку з озброєння, командира навчальної роти зв’язку, старшого викладача циклової комісії військово-спеціальних дисциплін.

19 травня 2012 року був звільнений з лав Збройних сил України за станом здоров’я.

1 червня 2012 року був зарахований на посаду наукового співробітника навчальної теми № 1202 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. А 1 листопада 2012 року був зарахований на посаду асистента кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Валерій Миколайовичвлився у члени кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності досить легко. Він зарекомендував себе як відповідальна та сумлінна особистість. З роботою цієї людини на кафедрі пов’язуємо перспективи розвитку навчального предмету «Цивільний захист». Титаренко В. М.  має високий професійний рівень, користується авторитетом та повагою серед колег і студентів.

Вважаю, що Валерій Миколайович заслуговує на посаду асистента кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності. Прошу підтримати.

Доц. Хлопов А.М.  Титаренко В.М. швидко освоїв специфіку викладацької роботи, користується повагою серед студентів та викладачів. Одразу почав займатися науковою діяльністю. За період роботи на кафедрі надрукував 2 статті, одна з яких у фаховому виданні. 4 грудня 2012 року затверджена тема кандидатської дисертації асистента кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності Титаренка Валерія Миколайовича «Педагогічні умови формування у майбутніх учителів професійно-орієнтованих знань» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання технологій. Науковим керівником призначено доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Цину Андрія Юрійовича.

Тож, прошу підтримати кандидатуру В.М. Титаренка на посаду асистента кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності.

СЛУХАЛИ:

Проф. Титаренко В.П.  Для здійснення процедури голосування нам необхідно обрати лічильну комісію, до складу якої пропонуються доц. Калязін Ю.В., доц. Хлопов А.М., голова студентського самоврядування факультету А.В. Горюн.  Хто за те, щоб вказані кандидатури були обрані до складу лічильної комісії, прошу голосувати (голосували одноголосно).

Ухвалили:

Затвердити склад лічильної комісії:

– голова лічильної комісії – доц. Калязіна А.Ю.

– члени лічильної комісії – доц. Хлопов А.М., Горюн А.В.

Слухали:

Інформацію секретаря лічильної комісії доц. Хлопова А.М. про результати таємного голосування щодо обрання В.М. Титаренка на посаду асистента кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності:

-  голосувало членів ради за списком – 20;

-  виявилось бюлетенів  в урні – 20;

-  результати голосування: «за» – 20;

                                                «проти» – немає;

                                      «недійсних бюлетенів» – немає.

Слухали:

Інформацію голови ради факультету проф. Титаренко В.П. щодо пропозиції затвердити результати голосування. (Всі члени ради факультету голосували одноголосно «за»).

Ухвалили:

1. Результати таємного голосування щодо обрання В.М. Титаренка на посаду асистента кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності – затвердити.

2. Титаренко В.М. обраний на посаду асистента кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

5.3. СЛУХАЛИ:

Інформацію голови ради факультету проф. Титаренко В.П. про конкурсну справу на заміщення вакантної посади асистента кафедри теорії та методики технологічної освіти.