Результати зимової екзаменаційної сесії. Підсумки засідання стипендіальної комісії. Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці на факультеті (Протокол № 5 засідання ради факультету технологій та дизайну), страница 5

Для участі в конкурсі по кафедрі теорії та методики технологічної освіти подана заява Ю.А. Срібної. Конкурсна справа оформлена згідно існуючих вимог (зачитуються документи справи). У витягу з протоколу засідання кафедри теорії та методики технологічної освіти схвалено рішення рекомендувати Ю.А. Срібну на посаду асистента кафедри.

ВИСТУПИЛИ:

Проф. Цина А.Ю.  В листопаді 2012 року Ю.А. Срібна завершила навчання у аспірантурі, а також оформляється останній розділ дисертаційного дослідження на тему: «Підготовка майбутніх учителів технологій до навчання основ дизайну учнів загальноосвітньої школи».

За період навчання в аспірантурі опубліковано 5 статей у фахових виданнях та 2 знаходяться в друці, також 1 стаття у закордонних педагогічних читаннях, 3 статі у збірниках Міжнародних науково-практичних конференцій, 3 статті у збірниках Всеукраїнських науково-практичних конференцій. Загальний обсяг друкованих праць складає 18 статей.

За час роботи проводила лабораторні та практичні заняття зі наступних дисциплін: «Технологічний практикум», «Основи домашнього господарювання», «Народні промисли України». Працювала над методичним та матеріально-технічним забезпеченням цих дисциплін. Кваліфікованість Юлії Анатоліївни не викликає сумнівів, її характеризує діловитість, організованість, толерантність у стосунках з колегами, вимогливість у роботі зі студентами, виваженість і обґрунтованість власних думок.

Тож, прошу підтримати кандидатуру Ю.А. Срібної на посаду асистента кафедри теорії та методики технологічної освіти.

Доц. Калязін Ю.В.  Дозволю собі схарактеризувати Юлію Анатоліївну як людину творчу, ініціативну, організовану, пунктуальну у виконанні кафедральних та факультетських доручень. Вона користується авторитетом серед студентів та викладачів університету. На мою думку, Ю.А. Срібна заслуговує на рекомендацію щодо заміщення посади асистента кафедри теорії та методики технологічної освіти.

Доц. Гриценко Л.О.  Срібна Юлія Анатоліївна після закінчення інституту залишилася працювати на нашому факультеті. Спочатку лаборантом, потім завідувачем лабораторією обчислювальної техніки, а зараз працює асистентом кафедри. За цей час зарекомендувала себе як сумлінний, працьовитий, принциповий, вимогливий викладач. Вона дуже якісно та швидко виконує свою роботу та справляється з дорученнями. Користується авторитетом серед студентів та викладачів не тільки факультету, а й університету. Вона довела, що має власне бачення конкретних шляхів удосконалення професійно-орієнтованої підготовки майбутніх учителів. Юлія Анатоліївна бере участь у оновленні навчально-методичного комплексу з дисциплін «Технологічний практикум», «Основи домашнього господарювання», «Народні промисли України», наповнюючи їх сучасними матеріалами та розробками згідно із новою навчальною програмою. Таким чином, комплекс наявних у Юлії Анатоліївни особистісних і професійних якостей дозволяє рекомендувати її на посаду асистента кафедри теорії та методики технологічної освіти.

СЛУХАЛИ:

Проф. Титаренко В.П.  Для здійснення процедури голосування нам необхідно обрати лічильну комісію, до складу якої пропонуються доц. Калязін Ю.В., доц. Хлопов А.М., голова студентського самоврядування факультету А.В. Горюн.  Хто за те, щоб вказані кандидатури були обрані до складу лічильної комісії, прошу голосувати (голосували одноголосно).

Ухвалили:

Затвердити склад лічильної комісії:

– голова лічильної комісії – доц. Калязіна А.Ю.

– члени лічильної комісії – доц. Хлопов А.М., Горюн А.В.

Слухали:

Інформацію секретаря лічильної комісії доц. Хлопова А.М. про результати таємного голосування щодо обрання Ю.А. Срібної на посаду асистента кафедри теорії та методики технологічної освіти:

-  голосувало членів ради за списком – 20;

-  виявилось бюлетенів  в урні – 20;

-  результати голосування: «за» – 20;

                                                «проти» – немає;

                                      «недійсних бюлетенів» – немає.

Слухали: