Результати зимової екзаменаційної сесії. Підсумки засідання стипендіальної комісії. Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці на факультеті (Протокол № 5 засідання ради факультету технологій та дизайну), страница 2

- студенти, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на повному державному забезпеченні:

1.  Кушнерук Людмила Анатоліївна  гр.ТД-12 (1127062) с.б. -3,00;

2.  Стрілець Вікторія Анатоліївна гр.ТД-32 (1107098) с.б. - 3,33;

3.  Лисенко Оксана Володимирівна гр.ТД-42 (1097009) с.б. - 3,60;

4.  Малущенко Катерині Романівні гр. ТД-42 (1097016) с.б. - 3,60;

5.  Карча Глорія Василівна гр.ПН-55 (1087003) с.б. - 3,14;

студенти, які мають дітей до 3-х років:

1.  Кобяко Юлія Сергіївна гр. ТД-42 (1097018) с.б. - 3,40;

2.  Литвин Віталій Миколайович гр.ТД-51  (1087038) с.б. - 4,00;

3.  Гриженко Артем Вікторович гр.ТД-55 (1087032) с.б. - 4,50;

4.  Вєтрова Наталія Юріївна гр. ТД-53 (1077061) с.б. - 4,00;

5.  Гезун Олена Миколаївна гр. ТД-53 (1087016) с.б. - 4,75;

6.  Туєва Ірина Юріївна гр. ПН-55 (1057068) с.б. - 3,42;

– студенти, які мають інвалідність:

1. Коршунов Вадим Геннадійович гр. ПН-13 (1127054) с.б.- 3,50;

2. Максюта  Владислав Ігорович  гр.ТД-31 (1107112) с.б.- 4,00;

– студент, що є членом сім’ї шахтаря:

1. Малишев Володимир Іванович гр. ПН-13 (1127055) с.б.-4,00.

Прошу членів ради факультету технологій та дизайну проголосувати про затвердження підсумків засідання стипендіальної комісії:

 «за» – 22 особи;

«проти» – немає;

«утрималися» – немає.

Голосували – одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Підсумки засідання стипендіальної комісії – затвердити.

2. Викладацькому складу факультету слід приділити більше уваги до навчання студентів, які можуть реально навчатися на відмінно.

3. СЛУХАЛИ:

Інформацію декана факультету проф. Титаренко В.П. про призначення іменних стипендій на ІІ півріччя 2012-2013 н.р.

За підсумками успішності студентів факультету рекомендувати призначити іменні стипендії:

– стипендію міського голови – Галамбош Габріеллі Василівні (1107083), студентці групи ТД-42;

– стипендію імені А.С. Макаренка – Горюн Анні Вікторівні (1097014), студентці групи ТД-42.

Студентки навчаються на «відмінно».

Прошу членів ради факультету технологій та дизайну проголосувати:

 «за» – 22 особи;

«проти» – немає;

«утрималися» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Вченій раді університету призначити іменні стипендії на ІІ півріччя 2012-2013 н.р. студенткам факультету технологій та дизайну:

·  Галамбош  Габріеллі  Василівні (1107083), студентці групи ТД-32;– стипендію міського голови з 01.02.2013 р. по 31.08.2013 р.;

·  Горюн Анні Вікторівні (1097014), студентці групи ТД-42 – стипендію імені А.С. Макаренка з 01.02.2013 р. по 30.06.2013 р.

4. СЛУХАЛИ:

Інформацію завідувач кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності, проф. Цина А.Ю. про стан безпеки життєдіяльності та охорони праці на факультеті.

У всіх майстернях та лабораторіях факультету ведуться журнали з техніки безпеки, у яких фіксуються ввідний (раз на семестр) та повторний (при зміні виду практичної діяльності) інструктажі з техніки безпеки зі студентами академічних груп. Розроблені та затверджені інструкції з техніки безпеки в лабораторіях, майстернях та кабінетах кафедр. Робота організована відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти».

На кафедрах ведеться відповідна документація з охорони праці, на початку навчального року проводяться інструктажі викладачів з охорони праці та пожежної безпеки. За останній рік на факультеті не було зареєстроване нещасних випадків зі студентами, викладачами та співробітниками.

В цілому стан охорони праці на факультеті задовільний. Обладнання справне та має необхідні захисні пристрої, робочі місця забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, електрообладнання має захисне заземлення. Проведена атестація робочих місць в столярної майстерні.