Освітньо-кваліфікаційна характеристика вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність: 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

_________________М.І. Степаненко

«____»_____________2010 р.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

вищої освіти за професійним спрямуванням

0101 Педагогічна освіта

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Спеціальність: 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти.

                                         Трудове навчання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр


1. Професійне призначення та сфера використання магістра

Випускник магістратури – це найбільш підготовлений спеціаліст з педагогіки та методики трудового навчання. Головне професійне призначення випускника магістратури – викладач вищих та середніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, коледжів та професійно-технічних училищ. Як правило, магістр продовжує своє навчання в аспірантурі.

Обсяг і якість кваліфікаційної та освітньої підготовки забезпечують йому здатність самостійно, на рівні сучасних вимог здійснювати навчання і виховання студентів і учнів, постійно вдосконалювати методику викладання та форми організації позааудиторної роботи.

Рівень фундаментальної і фахової підготовки дає можливість випускнику магістратури займатися науково-педагогічною та дослідницькою діяльністю у вищих навчальних, навчально-виховних та методичних закладах і наукових установах на посадах, передбачених для заміщення особами з вищою освітою.

2. Зміст підготовки магістра

Підготовка магістра трудового навчання здійснюється за навчальними планами і програмами, які забезпечують сучасний рівень його кваліфікаційної підготовки, формують особистість, яка здатна творчо, на професійному рівні вирішувати освітні і виховні завдання в умовах формування української державності, формування національної системи освіти, виведення її на рівень міжнародних критеріїв і стандартів.

2.1. За період навчання в університеті магістр здобуває знання в галузі психолого-педагогічної підготовки, з спеціальних, фахових дисциплін та їх методик.

Магістр повинен знати:

-  основи фундаментальних та соціально-економічних дисциплін в обсязі, необхідному для науково-методичних, педагогічних і організаційно-управлінських завдань;

-  дисципліни психолого-педагогічного цикли (педагогіку, психологію та методику викладання у вищій школі);

-  методику проведення педагогічних наукових досліджень та методику обробки результатів педагогічного експерименту;

- найновіші дослідження з проблем навчання та виховання;

- технології виробництва в обсягу необхідному для викладання у вищих навчальних закладах;

-  основні народні промисли України та техніку виконання зразків за обраним фахом;

-  психолого-педагогічні основи організації технічної творчості;

- теоретичні основи фундаментальних та спеціальних дисциплін (фізики, хімії, машинознавства, матеріалознавства – в залежності від обраного профілю підготовки).

Магістр повинен уміти :

- аналізувати явища, що мають місце в процесах, апаратах та механізмах виробництва за обраним напрямком підготовки;

-  розв'язувати задачі з фундаментальних та спеціальних дисциплін в обсязі програми вищого навчального закладу;

-  розробляти технологічні процеси виробництва за обраним напрямком;

- організовувати аудиторну роботу з технічної та декоративно-прикладної творчості;

- ставити навчальну, виховну і розвиваючу мету як на заняттях, так і в межах вивчення предмету і визначати засоби її досягнення з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів і студентів;

- володіти різноманітними методами, формами і засобами проведення лекцій, семінарів, лабораторно-практичних робіт;

-  володіти технікою основних прийомів навчання: алгоритмізація, тестування, співбесіда, пошукові та проблемні завдання, вивчення матеріалу за тематичними блоками;

-  використовувати комп'ютер в навчальному процесі та наукових дослідженнях;

-  формування національної системи освіти, виведення її на рівень міжнародних критеріїв і стандартів.

2.1. За період навчання в інституті магістр здобуває знання в галузі психолого-педагогічної підготовки, з спеціальних, фахових дисциплін та їх методик.

Магістр повинен знати:

-  основи фундаментальних та соціально-економічних дисциплін в обсязі, необхідному для науково-методичних, педагогічних і організаційно-управлінських завдань;

-  дисципліни психолого-педагогічного циклу (педагогіку, психологію та методику викладання у вищій школі);

-  методику проведення педагогічних наукових досліджень та методику обробки результатів педагогічного експерименту;

Похожие материалы

Информация о работе