Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність: 7.010103 «Технологіча освіта». Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

_________________М.І. Степаненко

«____»_____________2011 р.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

вищої освіти за професійним спрямуванням

0101 Педагогічна освіта

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Спеціальність: 7.010103 «Технологіча освіта»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


1.Загальні відомості

1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» здійснюється на основі базової вищої освіти (бакалавр) з метою поглиблення знань і умінь в галузі фундаментальних (базових) наукових дисциплін із професійного спрямування.

2. Спеціаліст за професійним спрямуванням 0101 «Педагогічна освіта» зі спеціальності «Технологічна освіта» може використовуватися на посаді вчителя трудового навчання в середніх загальноосвітніх і професійних навчальних закладах всіх типів.

З випускників формується резерв кандидатур для зарахування до магістратури.

ІІ. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до спеціалістів зі спеціальності «Технологічна освіта»

1. Спеціаліст – вчитель технологічної освіти повинен володіти знаннями, вміннями і навичками, які необхідні для професійної діяльності .

2. Спеціаліст – вчитель технологічної освіти повинен бути підготовленим для проведення навчально-виховної роботи та організації професійного навчання в старших класах шкіл.

3. Спеціаліст – вчитель технологічної освіти повинен вільно орієнтуватися у сфері соціально-політичного та економічного розвитку України в контексті світового історичного процесу, усвідомлювати свою професійну та соціальну функцію.

ІІІ. Структура освітньо-професійної програми підготовки

спеціалістів із спеціальності «Технологічної освіти»

Термін навчання 1 рік (з поєднанням виконання освітньо-професійної програми освітньо-кваліфікаційного рівня 7.010103 – спеціаліст).

1. Гуманітарна та соціально-економічна підготовка забезпечується в процесі вивчення таких дисциплін:

Конституційне право України                                                  - 72 год.;

Етика                                                                                           -36 год.;

Естетика                                                                                      -36 год.;

Інтелектуальна власність                                                          - 36 год.;

Вища освіта і Болонський процес                                            - 36 год.;

Цивільна оборона (захист)                                                        - 54 36год.;

Організація та економіка виробництва                                    - 54 год.;

2. Цикл природничо-математичних дисциплін  складається з наступних предметів:

Шкільний курс інформатики та методика

його викладання                                                               - 216 234год.;

Бази даних та інформаційні системи                             -126 108год.;

Використання обчислювальної техніки

в технологічній освітітрудовому навчанні                              - 108 72год;

Технічна та комп’ютерна графіка                                            -306;

3. Цикл професійно-орієнтованої підготовки поглиблюється в процесі вивчення таких курсів (чоловіки):

Методика викладання автосправи та правил дорожнього руху-144 год.;

Основи керування автомобілем і безпека руху                       -108 72 год.;

Правила дорожнього руху ( в дисц за вибором)                     - 108 год.;

Технічне обслуговування та ремонт автомобіля           - 72 год.;

Технологія агровиробництва (В дис. за вибором)

Технологія металообробки ( в дис за виб)

Технологія агровиробництва(в дис. за виб)                           

Методика навчання технологій                                                -144 ;

Охорона прац в галузі                                                               36;

Будова атомобіля                                                                       108;

3. Цикл професійно-орієнтованої підготовки поглиблюється в процесі вивчення таких курсів (жінки):

Сучасні технології виробництва                                              -72180 год.;

Основи домашнього господарювання з методикою навчання 322 год;

Методика навчання технічної та комп’ютерної графіки                     72 ;

Методика навчання технологій                                                -144 ;

Охорона прац в галузі                                                               36;

Основи наукових досліджень                                                   - 72 год.;

Дисц за вибором студ.

Прикладна і технічна творчість з практикумом           -234 год.;

Технологія агровиробництва

Художня обробка металів

ІУ. Анотації програм навчально-наукових дисциплін фундаментального (базового) та професійно-орієнтованого циклу.

Конституційне право України (72 год.)

Вивчення курсу «Конституційне право України» передбачено навчальним планом. Конституційне право України як галузь права розглядається як сукупність правових норм, що регулюють особливе коло суспільних відносин, які виникають у процесі організації та здійснення публічної державної та місцевої влади в Україні.

Похожие материалы

Информация о работе