Машини човникового стібка. Властивості та принцип утворення човникової строчки. Загальна характеристика універсальних промислових машин човникового стібка, страница 6

Механізм голки (рис. 11). Механізм голки машини 97-А класу кривошипно-шатунний. Кривошип 7 закріплений на лівому кінці головного вала 13, що підтримується в рукаві машини двома кульковими підшип­никами. В отворі кривошипа закріплений палець 6. На палець надіта верхня головка шатуна 8. У нижню головку цього шатуна вставлений палець поводка 4, через отвір якого проходить голковід 2, закріплений гвинтом 3. На правий

Рис. 11. Схема механізму голки і ниткопритягача машини 97-А класу

кінець пальця поводка надітий повзун 9, що рухається по напрямній 10, закріпленій у головці машини двома гвинтами. Голководій переміщується у двох напрямних втулках.

Таке спряження виключає поворот голковода навколо своєї осі і зменшує згинальні зусилля, які передаються від шатуна голковода, що необхідно під час роботи машини на підвищених швидкостях.

Висота голки 1 відносно носика човника регулюється вер­тикальним переміщенням голковода 2 після ослаблення гвинта 3. Голка за висотою встановлена правильно тоді, коли при її нижньому крайньому положенні з-під нижньої стінки паза голкотримача видно половину вушка голки.

У разі неправильного встановлення голки за висотою виникають такі неполадки: пропускання стібків (якщо голка встановлена довгим жолобком управо), пропускання стібків (якщо голковід установлений трохи вище від нормального положення, поломка голки або пропускання стібків при низькому положенні голки).

Ниткопритягач. У машині 97-А класу встановлений кулачковий ниткопритягач 5, що рівномірно обертається (рис. 11). Він кінематично зв'язаний з механізмом голки й набуває обертання від головного вала 13. Палець 6, що має складну форму, закріплений у кривошипі 7 двома гвинтами, як уже зазначалось. Ниткопритягач установлений на відростку зовнішнього плеча пальця б, а в його проріз уставлена накладка 12, закріплена двома гвинтами 11. Ниткопритягач має складну конфігурацію. Робоча поверхня його має бути добре відполі­рована. Наявність навіть незначної шорсткості її країв при­зводить до ослаблення міцності голкової нитки або до її обриву. До фронтової дошки гвинтом і гайкою прикріплений ніж, призначений для обрізування нитки в разі її обриву.

Своєчасність подавання нитки й затягування стібка регулюються поворотом Ниткопритягача після ослаблення гвинтів 11. Якщо ниткопритягач повернути в бік обертання головного вала при нерухомих робочих органах, то затягування стібка ниткопритягачем відбуватиметься раніше, і навпаки.

Щоб робота на машині була безпечною, ниткопритягач закритий відкидною решіткою, основа якої закріплена на головці машини.

Механізм човника. Човник у машині 97-А класу централь-ношпульний і обертається рівномірно. Обертання йому надає головний вал 1 (рис. 12) через пластмасовий зубчастий пас З (передаточне відношення і = 1:1), який охоплює барабан 2, закріплений на головному валі гвинтами, і барабан 4, закріплений гвинтами 5 на кінці розподільного вала 7. Усередині пас армований стальними дротиками, що захищають його від розтягування. Щоб запобігти зісковзуванню паса з барабанів, у їхні кільцеві розточки вставлено пружинні кільця. Розпо­дільний вал 7 обертається у підшипниках 6 і 17.

Лівий підшипник ковзання 17 закріплений гвинтом 8 у платформі машини. Правий під­шипник кочення 6 запресований у приливі платформи машини. На передньому кінці пере­давального вала 7 закріплене зубчасте колесо 9 з внутрішніми зубами. У зачепленні з цим зубчастим колесом перебуває шестерня 16, виготовлена як одна

Рис. 12. Схема механізму човника машини 97-А класу            деталь з човниковим

валом 22. Зубчасте колесо 9 і шестерня 16 утворюють внутрішнє зачеплення з передаточним відношенням і — 1:2. Тому за один оберт розподільного вала 7 човниковий вал 22 робить два оберти, що потрібно для процесу утворення стібка.