Машини човникового стібка. Властивості та принцип утворення човникової строчки. Загальна характеристика універсальних промислових машин човникового стібка, страница 8

На вал 10 надіта пружина 11. Лівий кінець пружини впирається у платформу машини, а правий кінець її вставлений у кільце, закріплене на валу 10. Ця пружина призначена для повертання осі 23 у вихідне положення. На правому кінці вала 10 напресоване коромисло 19, з'єднане через тягу 12 з важелем 13 регулятора довжини стібка, що шарнірно утримується в стояку рукава машини. Зовнішній кінець важеля 13 проходить у прорізи стояка рукава машини, і на нього надіта гвинтова втулка 29. На різьбову частину гвинтової втулки 29 нагвинчена гайка ЗО з накаткою. Рукоятка 14 закріплена штифтом на передньому кінці важеля 13 регулятора довжини стібка, який надівається на вісь 13, а. В отвір рукоятки вставлена пружина 31, що впирається в гайку ЗО.

Довжину стібка регулюють зміною положення осі 23 з'єдну­вальної ланки 22. Для збільшення довжини стібка рукоятку 14 повертають за годинниковою стрілкою. Час просування ткани­ни регулюють поворотом розподільного вала 18 після ослаблен­ня гвинтів барабана 15. Висоту підйому рейки 1 над рівнем голкової пластини регулюють поворотом вала 28 після ослаблення гвинта 26 у коромислі 27. Положення зубчастої рейки відносно прорізу в голковій пластині регулюють поворотом вала 4 після ослаблення гвинта 5, якщо рейку треба перемістити впоперек платформи машини. Для переміщення рейки уздовж платформи машини, крім гвинта 5, ослаблюють гвинти центрових пальців і переміщують вал просування 4 уздовж його осі.

Вузол лапки. У машині 97-А класу встановлена шарнірна лапка 1 (рис. 14), прикріплена до стержня 2 гвинтом. Напрямною для стержня є втулка 3, запресована в головці машини. Зверху на втулку вільно надітий кронштейн 20, на якому гвинтом закріплена пластина 5 зі скосом, що натискує на стержень регулятором натягу верхньої нитки при підніманні лапки для ослаблення натягу верхньої: нитки. Відросток кронштейна розміщений у напрямному пазу корпусу головки машини.

До кронштейна шарнірним гвинтом приєднана ланка 8, в отвір якої вставлений палець важеля 10. Важіль утри­мується на двох шарнірних гвинтах 9 і 12, загвинчених у корпус рукава машини. Праве плече важеля 10 з'єднане з тягою 13, положення якої фіксується шплінтом 15. На нижній кінець тяги, пропущеної через отвір у платформі

Мал. 44. Механізм лапки машини 97-А класу                машини, надіта пружина 14,

що впирається в шплінт 15.

На стержні 2 стяжним гвинтом 19 закріплений напрямляч 7, відросток якого розміщений у пазі головки машини й запобігає довільному повертанню стержня з лапкою навколо їхньої осі. Пластинчаста пружина 17 упирається в кульку 18, уставле­ну в отвір стержня 2 лапки. Пластинчаста пружина 17 надіта правим кінцем на шарнірний гвинт 16. Гвинтом 11 створюється тиск пластинчастої пружини 17 і лапки 1 на матеріал.

Для піднімання лапки вручну в отвір головки машини вставлена вісь з важелем 4. На вісь надітий підпружинений кулачок 21, який може повертатись разом з віссю. Під час повороту важеля 4 за годинниковою стрілкою кулачок 21 надавлює на відросток кронштейна 6. Кронштейн, переміщуючись по нерухомій втулці вгору, надавлює на напрямляч 7, який разом із стержнем 2 і лапкою 1 піднімається. Водночас пластина 5, діючи своїм скосом на стержень регулятора натягу, вивільняє верхню нитку.

Машина обладнана колінонатискачем для піднімання лапки, що встановлений під кришкою промислового стола. Якщо треба підняти лапку, працюючий відводить коліно-натискач управо. Плече важеля піднімає тягу 13. Тяга повертає важіль 10 проти годинникової стрілки, а ланка 8 піднімає стержень з лапкою.

Висоту підйому лапки над голковою пластиною регулюють переміщенням стержня 2 з лапкою після ослаблення гвинта 19. При цьому слід звернути увагу на те, щоб ріжки лапки не доторкувались до голки. Положення ріжків відносно голки регулюють поворотом стержня з лапкою навколо його осі. Силу тиснення лапки на тканину регулюють гвинтом 11. Висоту підйому лапки змінюють при нижньому положенні голки, а отже, і нижньому положенні рейки.


Рис. 15 Конструктивна схема машини 97-А класу ОЗЛМ