Машини човникового стібка. Властивості та принцип утворення човникової строчки. Загальна характеристика універсальних промислових машин човникового стібка, страница 3

Рис. 5. Зиґзаґоподібна          Голка  здійснює  другий  прокол і після виходу

           строчка                       з тканини  відхиляється  вліво, а тканина  знову

                                           пересувається на величину (L).

Механізм ниткопритягувача. Цей механізм служить для подачі верхньої нитки необхідної довжини на кожному етапі утворення стібка, для затягування петель з необхідним зусиллям і для здьоргування верхньої нитки з котушки.

Встановлено, що для нормальної роботи машини довжина нитки, яку вивільняє ниткопритягувач, повинна бути на 15...20% більше її потрібної довжини.

При правильному регулюванні натягу верхньої нитки петля нижньої нитки буде доходити тільки до половини товщини матеріалів, що зшиваються. Після цього при подальшому підйомі нитко­притягувача буде проходити розмотування верхньої нитки з котушки та її протягування через регулятор, в якому створено потрібний натяг. Довжина нитки, що знімається з котушки, відповідає витратам верхньої нитки на стібок.

При більш довгих стібках та при зшиванні товстіших тканини затягування стібка починається раніше і з котушки знімається більше нитки. Ступінь утягування стібків залежить від сили натягу обох ниток. В залежності від виду тканин, числа їх складень у шві і вимог до шва, натяг ниток змінюють відповідними регуляторами.

Механізм подачі тканини. Подача тканини виконується зубчастою рейкою, яка розташована в прорізі голкової пластини. Зверху тканина притискається лапкою. Після утворення стібка тканина повинна просунутись на необхідну величину для створення наступного стібка. Довжина стібка – це відстань між двома проколами голки.

Для отримання закріпки на кінцях строчки машина має можливість подавати тканину в зворотному напрямку. Рейка, як робочий орган механізму подачі тканини має зубці визначеного профілю.

Рухаючись, рейка описує овальну криву, яка утворюється складанням двох рухів: по горизонталі і по вертикалі. Ці рухи рейка отримує від двох самостійних вузлів. Верхня частина траєкторії, що знаходиться над площиною голкової пластини, є робочим ходом рейки. Подача тканини буде більш надійною, якщо траєкторія зубчастої рейки буде наближуватись до прямої лінії.

4.  Загальна характеристика універсальних промислових машин човникового стібка.

Однією з поширених промислових зшивальних машин є машина 97-А класу 03ЛМ, що випускається Оршанським заводом «Легмаш». Вона призначена для зшивання бавовняних, шовкових, шерстяних і лляних тканин однолінійною строчкою двониткового човникового стібка. Частота обертання головного вала до 5500 об/хв. Довжина стібка регулюється від 0 до 4 мм. Товщина матеріалів, що зшиваються, під лапкою у стиснутому стані не більша як 4 мм. Виліт машини 260 мм. Застосовуються голки 0052 № 75 — 120 (ГОСТ 22249—82).

Для оволодіння прийомами роботи на промисловій швейній машині, правилами догляду за нею, вмінням усувати найпростіші неполадки треба знати будову і принцип роботи основних її механізмів, принцип утворення машинного стібка; уміти регулювати заправлення ниток та ін.

Заправляння ниток. Щоб заправити верхню нитку машини 97-А класу ОЗЛМ, нитку з бобіни або котушки послідовно вводять в отвори ниткоспрямовувача 1 (рис. 6), проводять уздовж рукава машини, протягують в отвори ниткоспрямовувача 2, потім у щілину 13 фронтової дошки зверху вниз. Після цього нитку виводять із щілини 13 назовні через отвір фронтової дошки 11, обводять між шайбами 910 регулятора натягу верхньої нитки, заводять зверху вниз на гачок компенсаційної пружини 8, обводять знизу вгору навколо ниткона-прямного косинця. Потім нитку всиляють у щілину 12 між фронтовою дошкою і кільцем 3, заводять за кулачкову поверхню ниткопритягувача 4, виводять униз з-під кільця 3 і вводять

Рис. 6. Схема заправлення голкової нитки в машині 97-класу ОЗЛМ