Будова та принцип роботи зшивально-бметувальної машини класу 8515 фірми "Текстима". Регулювання механізмів машини, страница 4

Тиск пружини 5 на колодочку 4 регулюється гвинтом 14. Якщо його затискати, то тиск пружини 5 збільшується.

Відкидний щиток 1 запирається поперечним переміщенням пластини 3 після послаблення гвинтів 2. Нижня ліва кромка пластини 3 повинна заходити за задню торцеву поверхню колодочки 4.

Регулювання механізму голок (рис. 3.52). Висоту голок відносно носиків петельників регулюють поворотом кривошипа З разом з валом 4 після послаблення гвинта 5 коромисла 6. При виконанні такого регулювання голку 2 (що зшиває) та голку 1 (що обметує) поворотом махового колеса встановлюють в крайнє верхнє положення. При цьому відстань від гостряка обметувальної голки 1 до верхньої поверхні голкової пластини повинна бути рівною 10 мм (рис. 3.53,а). До цього регулювання не рекомендують втручатися некваліфікованим працівникам.

Положення запобіжників 7, 9 (рис. 3.52) відносно лінії руху обметувальної голки 1 регулюють їх сумісним переміщенням після ослаблення болтів 12.

 

Зазор між запобіжниками 7, 9, який повинен бути рівним 0,1-0,2 мм, регулюють переміщенням запобіжника 7 в межах його овального прорізу після послаблення гвинта 10.

Положення запобіжника 8 відносно зшивної голки 2 регулюють його горизонтальним переміщенням після послаблення гвинтів 11.

Голки (рис. 3.46) вставляються довгим жолобком в бік швачки і колбочкою в отвір голкотримача до упору. Закріпляються голки гвинтами. Висота установки голки регулюється висококваліфікованим спеціалістом.

Регулювання механізму лівого петельника (рис.3.53). Положення носика лівого петельника 1 відносно осі вала 5 регулюють вертикальним переміщенням лівого петельника 1 після послаблення гвинта 2. При виконанні цього регулювання відстань від центра валу 5 до носика лівого петельника 1 повинна бути 62,8 мм (рис. 3.54,6).

Кут нахилу петельника до лінії його руху, який повинен бути рівним 4° 45', регулюється поворотом петельника 1 після послаблення гвинта 2 (рис. 3.53).

Своєчасність підходу лівого петельника 1 до голки регулюється поворотом тримача 3 на валу 5 після послаблення болта 4. Лівий петельник 1 в своєму крайньому лівому положенні повинен бути на відстані 1,8 мм від лінії руху голки (рис. 3.53, 3.54, б).

Регулювання правого петельника 6 (рис. 3.55) по висоті відносно голкової пластини регулюють вертикальним переміщенням правого петельника 6 після послаблення гвинта 7 в тримачі 8. Правий петельник 6 в своєму крайньому лівому положенні повинен підніматися над голковою пластиною на 10 мм (рис. 3.54,а).

Зазор між правим петельником 6 (рис. 3.55) та лівим петельником регулюють поворотом петельника 6 після послаблення гвинта 7. Правий петельник 6 повинен захоплювати петлю лівого петельника відразу за його вушком при встановленій відстані між ними 0,1-0,05 мм і не відгинати обметувальну голку.

Положення правого петельника 6 відносно обметувальної голки регулюється поворотом коромисла 2 після послаблення гвинта 12. При виконанні даного регулювання поворотом махового колеса правий петельник 6 ставлять в крайнє ліве положення. Його носик в залежності від виду матеріалу, що обробляють, повинен заходити за лінію руху голки на 2,5-4 мм (рис. 3.54, г).

Подача ниток правому петельнику 6 (рис. 3.55) та лівому петельнику регулюється поворотом ниткоподавача 10 на валу 11 після послаблення гвинта 1. Відстань від верхньої точки лівого прорізу ниткоподавача 10 до центра нитконапрямних отворів кутика 9 в момент, коли ниткоподавач 10 знаходиться в крайньому нижньому положенні, повинна бути рівна 13 мм. Якщо цю відстань збільшувати, подача ниток петельником зростає.