Будова та принцип роботи зшивально-бметувальної машини класу 8515 фірми "Текстима". Регулювання механізмів машини, страница 6

Так, при вивченні конструкції та особливостей роботи машин 76 класу та 976 класу необхідно: звернути увагу на види строчок цих машин; з'ясувати, які механізми беруть участь в утворенні строчок; як взаємодіють деталі, вузли та механізми між собою.

Ознайомившись із навчальним матеріалом модуля 3/1 (види ланцюжкових строчок) та модуля 3/2 (способи їх утворення), можете замалювати схеми строчок за зразком, виконаним на машині відповідного класу.

Вивчити спосіб заправлення ниток у будь-якій машині ланцюжкового стібка можна декількома способами:

Перший спосіб. Заправляєте послідовно кожну нитку за схемою, де в кольорі позначено різні нитки.

Другий спосіб. Якщо машина вже заправлена нитками: 1) замальовуєте послідовність заправлення кожної з ниток, 2) знімаєте одну нитку із машини, 3) заправляєте нитку у відповідності до замальованої вами схеми, 4) знімаєте наступну нитку та заправляєте її. В такий спосіб швидше запам'ятаєте порядок заправлення машини.

Для заправлення ниток можна скористатися ще одним способом, який економить час, але його доцільно використовувати у тих випадках, коли рівень знань та вмінь доведено до автоматизму, а перед вами поставлена задача – швидко замінити нитку у машині. Нитки біля бобіни необхідно відрізати, зняти, поставити нові, прив'язати до старої нитки, потім кожну нитку окремо взяти за кінець, протягти через голку або петельник.

З метою ефективного вивчення будови та способів регулювання машин 976 класу та 85 класу доцільно скласти специфікацію деталей окремих механізмів. Аналогічні структурні таблиці вже складали при вивченні будови та способів регулювання машин човникового стібка (М 2/2, М 2/3).

За складеною структурною таблицею (специфікацією) та схемами механізмів можна дослідити місце розташування деталей та вузлів у машині.

Повертаючи рукою махове колесо, прослідкуйте, як взаємодіють виявлені вузли та механізми між собою. Регулювання машини 76, 976, 85 класів необхідно виконувати дуже ретельно, дотримуючись усіх вимог. Натяг ниток, ширина строчки, частота стібків - це ті регулювання, які необхідно добре знати та вміти здійснити на практиці. Регулювати взаємодію механізмів та вузлів доводиться значно рідше, тому цей навчальний матеріал достатньо вивчити за схемою, без втручання у механізми машини.

Вправи, які запропоновано до виконання у лабораторній роботі №8, можете оцінити за критеріями, поданими у таблиці. Рівень набутих знань та умінь встановіть за тестами трьох рівнів складності в кінці лабораторної роботи.

Остаточний рівень засвоєння навчального матеріалу можете встановити, відповівши на тестові питання до модуля 3/2 , які поміщено в кінці посібника.

Рекомендована література

1.  Антонов Г.К., Новикова А.И., Антонов А.Г. Устройство и ремонт бьгговьіх швейних и вязальньїх машин. Учебн. для ПТУ.-М.: Легпромбьітиздат, 1990. - 272 с.

2. Вальщиков Н.М. и др. Оборудование швейного производства.

-    М.: Легкая индустрия, 1977. - 520 с.

3. Горохов И.К., Воронин Е.И. Справочник по швейному оборудованию М: Легкая индустрия, 1981.

4. Исаев В.В., Франц В.Я. Устройство и ремонт швейньїх машин: Учебн. пособие. - М: Легкая и пищевая промьішленность, 1982.-320 с.

5. Іванченко Н.С. Технология швейного производства.: Учеб. пособие для ПТУ.- Мин.вьісш.школьї., 1989.

6. Рейбарх Л.Б. Рассказьі о швейних машинах. -М.: Легпромбьітиздат, 1986. - 160 с.

7. Флерова Л.Н., Золотцева Л.В. Технология и оборудование швейно-трикотажного производства. - М.: Вьісшая школа, 1986.

-         255 с.