Будова та принцип роботи зшивально-бметувальної машини класу 8515 фірми "Текстима". Регулювання механізмів машини, страница 5

Відповідність довжини ниток, що подаються лівому та правому петельникам, регулюється поворотом нитконапрямляча З відносно ланки 5 після послаблення гвинта 4. При переміщенні нитконапрямляча 3 вниз збільшується подача ниток лівому петельнику.

Регулювання зшиваючого петельника та ниткоподавача (рис. 3.56). Положення носика зшиваючого петельника 5 відносно центру вала 9 регулюють вертикальним переміщенням петельника 5 після послаблення гвинта 6. При регулюванні необхідно досягти, щоб відстань від центру вала 9 до носика петельника була 66,3 мм (рис. 3.54,д).

Кут нахилу носика петельника 5 (рис. 3.56) регулюють його поворотом після послаблення гвинта 6 у тримачі 7. Кут нахилу носика петельника 5 (рис. 3.54,д) до лінії його руху повинен бути рівним 5°.

Своєчасність підходу петельника 5 (рис. 3.56) до зшиваючої голки регулюється поворотом тримача 7 на валу 9 після послаблення болта 8.

Зшивальний петельник 5 в своєму крайньому лівому положенні (рис. 3.54,д) повинен знаходитись від лінії руху зшиваючої голки на відстані 1,8 мм.

Питання для самоконтролю

1.  Які механізми входять до складу машини 976 класу?

2.  В чому особливості конструкції механізму голок машини 976 класу?

3.  Який принцип роботи ниткоподавача машини 976 класу?

4.  З яких вузлів складається механізм петельників машини 976 класу?

5.  Із яких вузлів складається механізм переміщення матеріалу машини 976 класу?

6.  Яким способом регулюється довжина стібка машини 976 класу?

7.  Яку систему мащення має машина 976 класу?

8.  Яким способом можна відрегулювати своєчасність подачі нитки ниткоподавачем у машині 976 класу?

9.  Чи суттєві відмінності у будові та принципі роботи вузла лапки машини 976 класу?

10.  Які особливості будови механізму голки машини 85 класу?

11.  Яким чином регулюється величина підгинання матеріалу?

12.  Які механізми входять до складу машини 85 класу?

13.  Яка конструктивна особливість механізму петельника машини 85 класу?

14.  Яка будова та принцип роботи механізму пересування матеріалу машини 85 класу?

15.  Як регулюється довжина стібка в машині 85 класу?

16.  Яка конструкція та принцип роботи витискувача машини 85 класу?

17.  Які дефекти строчки можуть виникати в машині 85 класу?

18.  Які конструктивні особливості відрізняють машину С8-790 класу від 85 класу?

Питання для самоконтролю

1.  Які механізми входять до складу зшивально-обметувальної машини класу 8515 "Текстима"?

2.  Який вал приводить у рух механізми, що беруть участь в утворенні шва?

3.  Яку систему мащення має машина?

4.  Яке масло застосовують для мащення машини 8515 класу?

5.  Поясніть  поняття   "ратинування",   як  здійснюється  така операція.

6.  Яке повинно бути співвідношення натягу голкових ниток та ниток петельників для утворення якісної строчки?

7.  Як відрегулювати ширину шва машини 8515 класу?

8.  Які особливості регулювання  механізму ножів машини 8515?

9.  Якого догляду потребує машина 8515 класу?

10. Яких правил безпечної роботи необхідно дотримуватися при виконанні операцій на зшивально-обметувальній машині?

11.  Які особливості необхідно врахувати при регулюванні правого обметувального петельника машини 8515 класу?

Методичні рекомендації

Навчальний матеріал третього модуля на другому рівні складності включає інформацію про особливості будови та способи регулювання механізмів машин таких класів: 76 клас, 976 клас, 85 клас, 8515 клас. Всі вони відносяться до класу машин ланцюжкового стібка, але мають суттєві відмінності як за призначенням, так і за конструкцією.