Будова механізму голки машини І022 кл. ОЗЛМ (97 кл. ОЗЛМ), страница 4

На рис. 141 а, б представлено розташування ниткопритягува­ча машини на її фронтальній частині. А на рис. 142 а, б зобра­жено конструктивну схему механізму ниткопритягувача машини 97—А кл. ОЗЛМ. Головний вал 6 (див. рис. 142) справа утри­мується в кульковому підшипнику 13, який напресований на ступицю 15 махового колеса 16 і закріплений в отвір рукава машини. Зліва головний вал утримується в кульковому підшип­нику 14 і втулці 17. В паз зовнішніх кілець кулькових підшип­ників 13, 14 вставляються притискні кільця 18, які запобігають виникненню осьових зміщень головного вала 6.

Махове колесо 16 закріплюється на головному валу упорним та установчим гвинтом 19, 20 (див. рис. 142 а). Втулка 17 при­значена для подачі мастила в осьові отвори 21 головного вала 6 з наступним змащуванням деталей механізму голки.

У вісьовий канал головного вала 6 вставляється гніт 22 і загвинчується гвинт 25, який запобігає витіканню мастила через торцевий отвір. В паз втулки 17 вставляється сальник 26, в радіальний отвір запресовується вкладиш 27 (див. рис. 142 а). Ці деталі перешкоджають витіканню мастила з втулки 17.

На лівому кінці головного вала 6 установочним гвинтом 28 кріпиться кривошип з противагою 7; в його отвір установлюєть­ся палець 8, який кріпиться гвинтом 29, а також установочним гвинтом. Можна побачити, що на палець 8 одягнена шайба 9, яка усуває зіткнення верхньої головки шатуна ЗО (див. рис. 142 б) з противагою 7 кривошипа.

До фронтальної частини машини притискними гвинтами при­кріплюється пластина 31 і фронтова дошка 10 (див. рис. 141 а, 142 а), які утворюють щілину 32 для заправлення верхньої нит­ки (див. рис. 141 а).

У вікно 41 фронтальної дошки 10 (див. рис. 142 а) виходить палець 8, на шип 33 якого надівають ниткопритягувач 4. Нитко­притягувач 4 на пальці 8 закріплюють двома притискними гвин­тами 34 через прокладку 35 (див. рис. 142 б). До фронтальної дошки 10 двома притискними гвинтами 36 закріплюють кільце 11, в середині якого обертається ниткопритягувач машини.

До кільця 11 притискним гвинтом 37, гайкою 38 закріплюють ніж 39, що обрізає нитку у разі її обриву та усуває намотування обірваної нитки на кулачок 5 ниткопритягувача 4 (див. рис. 142 а). При роботі машини ниткопритягувач закривається пластмасовим щитком 1, який тримається на відповідному шарнірному гвинті 40 (див. рис. 141 б, 142 а).

Принцип роботи

Принцип роботи механізму ниткопритяіувача машини 97—А кл. ОЗЛМ зображено на рис. 143 а, б, в.

Розглядаючи роботу ниткопритягувача, схематично виділимо такі етапи.

1. Поверхня кулачка 5 ниткопритягувача 4 рухається по верхній (В), лівій (Л) і нижній (Н) частинах траєкторії руху пальця криво­шипа (див. рис. 143 а), відбувається подача нитки голці та човнику.


3. Рух кулачка продовжується по правій верхній частині (П2) траєкторії руху пальця кривошипа (див. рис. 143 в) і відбуває­ться затягування стібка.

Своєчасну подачу нитки або затягування стібка регулюють поворотом ниткопритягувача 4 після послаблення гвинтів 34 (див. рис. 142 б). Під час повороту ниткопритягувача 4 проти годинникової стрілки затягування стібка відбувається раніше.Питання для самоперевірки

1. Яким вимогам повинен відповідати ниткопритягувач?

2.  Яку функцію виконує ниткопритягувач у процесі утворен­ня човникового стібка?

3.  Перерахуйте, які деталі є спільними для механізму голки та ниткопритягувача?

4.  На скільки етапів можна умовно поділити роботу нитко­притягувача?

5.  Поясніть призначення пластмасового щитка 1 (див. рис. 141-3).

6.  За допомогою яких механізмів та деталей регулюють по­дачу нитки та її затягування?

7.  Що відбувається під час повороту ниткопритягувача про­ти годинникової стрілки?