Будова механізму голки машини І022 кл. ОЗЛМ (97 кл. ОЗЛМ), страница 2

а) пропуск стібків:

голка не жорстко закріплена у голководі;

тупа голка;

коротка канавка голки на 3—4° повернута до носика чов­ника;

б) брудну строчку:

голка високо закріплена щодо носика човника;

накопичилося багато мастила на голководі;

брудна нитка;

голка зігнута;

подряпини на голковій пластині;

в) обрив нитки:

сильний тиск лапки на тканину;

зубці рейки низько опущені над рівнем голкової пластини;

номер нитки не відповідає номеру голки.


Тема: Механізм голки машин 1022 кл. ОЗЛМ, 97—А кл. ОЗЛМ, будова, принцип роботи, основні регулювання

Мета роботи: закріпити, поглибити знання та набути практичних навичок з таких питань:

— будова механізму голки;

— ознайомитись з роботою механізму голки;

— визначити місце (точки) та спосіб змащування механізму;

— набути практичних вмінь та навичок при виконанні основних ре­гулювань механізму голки.

Інструменти та обладнання (у розрахунку на одного учня):

1)  машина 1022 кл. ОЗЛМ - 1;

2)  набір машинних голок — 1; нитки — 3; клаптики тканини — 6; викрутки — 2;

3)  човниковий комплект — 1;

4)  динамічні плакати:

— «Конструктивна схема механізму голки машини 1022 кл. ОЗЛМ»;

— «Деталі човникового комплекту»;

— «Кріплення шпульного ковпачка».

Теоретичні відомості, які необхідно з'ясувати

1.  Будова механізму голки.

2.  Принцип роботи механізму голки.

3.  Визначення контрольного положення голки по висоті.

4.  Основні регулювання механізму голки.

Література

1.  Ісаєв В. В. Обладнання швейних підприємств: Підручник. — М., 1989. - С. 29-31.

2.  Кучер В. О. Степура А. О. Обладнання швейних підприємств: Навч. посібн.

3.  Інструкції з правил техніки безпеки при виконанні даної роботи.

Порядок виконання роботи

1.  Зніміть фронтальну дошку 1 (див. рис. 133), послабивши кріп­лення гвинтів за допомогою викрутки.

2.  Обережно і повільно поверніть махове колесо 8 (див. рис. 133), про­стежте роботу механізму голки.

3.  Скористайтесь рис. 133 і визначте:

1)  яку траєкторію руху виконує кожна деталь механізму;

2)  як з'єднані між собою деталі;

3)  у яких точках механізму відбувається тертя.

4. Перевірте орієнтацію кожної канавки голки відносно носика човника.


5.  Поверніть головку машини на шарнірах рукавом на стіл від пра­цюючого (див. рис. 106). Опустіть голку в крайнє нижнє положення. Перевірте положення голки по висоті.

6.  Послабте кріплення голководу в поводку за допомогою стягую­чого гвинта 13 (див. рис. 128). Підніміть голковод на 3 мм угору, пе­ревірте положення вушка голки щодо віконечка шпулеутримувача. Опустіть голковод донизу на 6—7 мм, перевірте розташування вушка голки щодо віконечка шпулеутримувача.

7.  Правильно відрегулюйте положення голки по висоті. Закріпіть голковод у поводку за допомогою стягуючого гвинта.

8.  Проаналізуйте з'єднання деталей механізму та визначте змащу­вання механізму.

9.  Перевірте кріплення голки, положення короткої канавки щодо носика човника, положення голки по висоті щодо віконечка шпуле­утримувача.

10.  Поставте машину на розріз стола. Підготуйте її до виконання строч­ки на зразках тканини.

11.  Перевірте номер голки, підберіть та заправте в неї нитку. Вико­найте зразки строчок на 3-х клаптиках тканини.