Методичні вказівки для виконання економічної частини дипломних проектів для спеціальностей "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизацiя її обробки", "Комп'ютерні системи та мережі", "Спеціалізовані комп'ютерні системи", "Системи управління i автоматики", страница 5

3.1.1  Розрахунок частки послуг у загальних витратах

                       (3.3)

3.1.2  Розрахунок пасиву аналітичного балансу ПБ

Зазначте співвідношення ЗС/СС - а1/а2 

Приймаємо пасив аналітичного балансу рівним сумарним витратам

, тоді власні засоби складуть:

,

і відповідно позикові засоби будуть рівні:

3.1.3  Розрахунок фінансових витрат:

,                                             (3.4)

де СРСП - середня розрахункова ставка відсотка (відсотки за позикові засоби);

3.1.4  Розрахунок розміру амортизаційних відрахувань:

                                          (3.5)

3.1.5  Розрахунок проміжного розміру, використовуваної в подальших розрахунках ( )

D=Н+0,2(ФВ+А)+КН                                                         (3.6)

3.2  Розрахунок виторгу:

                                                                      (3.7)

3.3  Розрахунок брутто результату експлуатації інвестицій:

                                          (3.8)

3.4  Розрахунок доданої вартості:

                     (3.9)

3.5  Розрахунок ПДВ і норми ДВ

                                                                 (3.10)

Норма                                                        (3.11)

3.6  Розрахунок чистого виторгу:

                                                  (3.12)

3.7  Розрахунок НРЕІ:

                                                        (3.13)

3.8  Розрахунок економічної рентабельності:

                                                                (3.14)

3.9  Розрахунок чистого прибутку:

                                   (3.15)

По другій схемі оподатковування необхідно зробити такі розрахунки:

Ставка податку на виторг (СтПВ) = 10%, тому загальна сума що сплачуються податків складе:

СтПВ +Н,  а оскільки податком оподатковується виторг, то в цьому випадку

БП = НП

3.10  Зробимо розрахунок ціни, використовуючи полічені раніше показники:

                                       (3.16)

3.11  Розрахунок виторгу:

                                                                 (3.17)

3.12  Розрахунок чистого виторгу:

                                                       (3.18)

3.13  Розрахунок брутто результату експлуатації інвестицій:

                                              (3.19)

3.14  Розрахунок доданої вартості:

                   (3.20)

3.15  Розрахунок ПДВ2 і норми ДВ2:

                                                              (3.21)

3.16  Норма                                                                (3.22)

3.17  Розрахунок нетто-результату експлуатації інвестицій:

                                                     (3.23)

3.18  Розрахунок економічної рентабельності:

                                                                 (3.24)

3.19  Розрахунок чистого прибутку:

                                                  (3.25)

При третій схемі робимо наступні розрахунки:

Ставка податку на виторг 6% і загальна сума що сплачуються податків складе:

СтПВ + Н + ПДВ,

у цьому випадку також БП = ЧП

3.20  Розрахунок ціни

            (3.26)

3.21  Розрахунок брутто-результату експлуатації інвестицій:

                                           (3.27)

3.22  Розрахунок доданої вартості:

             (3.28)

3.23  Розрахунок ПДВ і норми ДВ

                                                  (3.29)

3.24  Норма                                                              (3.30)

3.25  Розрахунок чистого виторгу :

                                 (3.31)

3.26  Розрахунок нетто-результату експлуатації інвестицій:

                                           (3.32)

3.27  Розрахунок економічної рентабельності :

                                                       (3.33)

3.28  Розрахунок чистого прибутку:

                                            (3.34)

4.  Розрахунок фінансових показників

Розрахунок порога рентабельності і запасу фінансової тривкості робимо за трьома схемами.

4.1  Розрахунок валової маржи

,                                                               (4.1)

де  -  перемінні витрати                                                          

4.2  Розрахунок порога рентабельності.