Методичні вказівки для виконання економічної частини дипломних проектів для спеціальностей "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизацiя її обробки", "Комп'ютерні системи та мережі", "Спеціалізовані комп'ютерні системи", "Системи управління i автоматики", страница 4

2.1.1  Розрахунок вартості матеріалів, сировини, покупних виробів


Таблиця 2.2 – Розрахунок вартості матеріалів, сировини, покупних виробів

Найменування

Од. вим.

Ціна од.

Необхідна кіль-кість

Ціна

Матеріалів на одиницю

Ціна матеріалів на об¢єм

1

2

...

Разом:

+ транспорт.

    Витрати

Для розрахунку фонду оплати праці заповнюємо таблицю 2.3

2.1.2  Розрахунок фонду оплати праці. (ФОТо)

Таблиця 2.3 – Розрахунок фонду оплати праці. (ФОТо)

Найменування посад

Кількість спеціалістів

Час зайнятості, годин.

Годинна тарифна ставка, грн/г

Фонд оплати праці, грн

1

2

Разом:

2.1.3  Розрахунок ФОТ із нарахуваннями:

ФОТнач=ФОТО·Н,                                                              (2.1)

де, Н - податки і платежі що відносяться до витрат

2.1.4  Калькуляція собівартості

Таблиця 2.4 – Калькуляція собівартості

Шифр рядків

 Найменування статей калькуляції

 Позначення

На од.

 На об¢єм

 01

 Сировина, матеріали, напівфабрикати власного виробництва, побіжні комплектуючі вироби

М

 02

 Поворотні витрати (відраховуються)


 03

 Роботи і послуги виробничого характеру від сторонніх підприємств і організацій

 СУ

04

 Паливо й енергія для технологічних цілей

 Техн. ТЕ

 05

 Основна заробітна плата робітників

 ФОТ

 06

 Відрахування на соціальне страхування та інші відрахування

Н

 07

 Витрати, пов'язані з підготуванням і освоєнням виробництва продукції

 ЗМ

НДОКР

НОУ,SB.

 08

 Відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристосувань цільового призначення й інші спеціальні витрати

А

 09

 Накладні витрати

 АУР, УСЛ

 10

 Витрати на утримання й експлуатацію устаткування

 ЗВОФ

 11

 Загальновиробничі витрати (40% від п.п.5,6)

 Роп

 12

 Загальногосподарські витрати  

(20% від п.п.5,6)

 Рох

 13

 Витрати внаслідок технічно неминучого шлюбу

 ЗБ

 14

 Інші виробничі витрати

 ДЗ

контр. ком.

 15

 Супутня продукція (виключається)

 СП

 16

 Виробнича собівартість

Smin 1¸14

 Пр

 17

Позавиробничі витрати

(20% від Пр)

 ЗВП

 18

 Повна собівартість

 ПС

Для розрахунку повної суми заповнюємо табл. 2.5

2.1.5  Розрахунок повної суми витрат

Таблиця 2.5 – Розрахунок повної суми витрат

ЗМ

ЗНДОКР

SВ

Sc

Повна сума витрат S на весь об¢єм

2.1.6  Розрахунок комунального податку:

                                                   (2.2)

3.  Розрахунок ціни продукції і чистого прибутку

Розрахуємо ціну товару при різноманітних схемах оподатковування.

За першою схемою оподатковування розрахунок проводиться таким чином:

За першою схемою оподатковування податком оподатковується прибуток, тоді балансовий прибуток буде дорівнювати:

;                                      (3.1)

де: НП - чистий прибуток

СтНП - ставка податку з прибутку

3.1  Розрахунок ціни:

                        (3.2)

Для розрахунку ціни необхідно порахувати: