Методичні вказівки для виконання економічної частини дипломних проектів для спеціальностей "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизацiя її обробки", "Комп'ютерні системи та мережі", "Спеціалізовані комп'ютерні системи", "Системи управління i автоматики", страница 3

Переходимо тепер до визначення запасу фінансової тривкості (крайки безпеки, межі безпеки) підприємства. Для цього необхідно спочатку опанувати поняттям порога рентабельності.

Поріг рентабельності - це такий виторг від реалізації, при якому підприємство вже не має збитків, але ще не має і прибутків. Валової маржі в точності вистачає на покриття постійних витрат, і прибуток дорівнює нулю.

Для розрахунку порога рентабельності використовуємо таку формулу:

                     (1.4)

або

          (1.5)

Сила впливу виробничого важеля максимальна поблизу порога рентабельності і знижується в міру росту виторгу від реалізації і прибутку, тому що питома вага постійних витрат у загальній їхній сумі зменшується - і так аж до чергового «стрибка» постійних витрат.

Знаючи поріг рентабельності, можна визначити запас фінансової тривкості підприємства.

Різниця між досягнутим і фактичним виторгом від реалізації і порогом рентабельності і складає запас фінансової тривкості підприємства. Якщо виторг від реалізації опускається нижче порога рентабельності, то фінансовий стан підприємства погіршується, утвориться дефіцит ліквідних засобів:

  -                           (1.6)

2.  Протокол вихідних даних

для техніко-комерційного обгрунтування дипломного проекту

1         Тема дипломного проекту:

2         Прізвище, ім'я, по батькові, і група:

3         Технічне завдання на розробку ставить такі цілі:

4         Найменування продукту (послуги) –

аналога, рік його розробки:

5         Обсяги виробництва (продажів)

6         Порівняльна характеристика аналога і проектованого продукту

(послуги) по параметрах:

Аналог

Проектований продукт

Вагової коефіцієнт

7         Податки і платежі, що відносяться на витрати (відсоток від ФОТ)

Пенсійний фонд - ________ %

Фонд Соціального страхування - ________ %

Фонд зайнятості - ________ %

Інші (страхування від нещасливих випадків) - ________ %

Відрахування в інноваційний фонд - ________ %

ПДВ                                                                -          ________ %

8  Вихідні дані приведено в таблиці 2.1

Таблиця 2.1 – Вихідні дані

Найменування

Познач.

Од. виміру

Показник

 1. Витрати на маркетинг

ЗМ

Грн.

 2. Витрати на етапі НДОКР.

НДОКР

Грн.

 3. Накладні витрати (витрати на керування)

АУР

Грн.

 4. Накладні витрати (витрати на оплату послуг, НТД, реклами)

УСЛ

Грн.

 5. Витрати на службові відрядження та інші витрати.

Контр. Ком

Грн.

 6. Придбання ліцензій, НОУ-ХАУ

НОУ

Грн.

 7. Поворотні витрати.

ВР

Грн.

 8. Паливо та енергія для технологічних цілей

ТехнТЕ

Грн.

 9. Відшкодування зносу спец. інструмента, оснастки, устаткування.

А

Відсотки

 10. Витрати в слідстві неминучого шлюбу.

ЗБ

Тис.грн.

 11. Інші виробничі витрати.

ДЗ

Тис.грн.

 12. Супутня продукція.

СП

Тис.грн.

 13. Витрати на збут.

SВ

Тис.грн.

 14. Вартість ОФ, що одержуються для виробництва і використовуваних у виробництві.

Офпр

Тис.грн.

 15. Чисельність спеціалістів

Перс

Чел.

 16. Неоподаткований min з/п.

НМ

Грн.

 17. Витрати на відновлення ОФ.

ЗВОФ

Грн.

 18. Вартість послуг сторонніх організацій.

СУ

Грн.

 19. Співвідношення власного і позикового капіталу.

20.  Середня розрахункова ставка відсотка.

СРСП

Відсотки

 21. Ставка оподатковування.

СТН

Відсотки

 22. Податок на добавлену вартість

ПДВ

Відсотки

 23. Обсяг виробництва

R

Шт.

2.1  Калькуляція собівартості і визначення повної суми витрат

Робимо розрахунок вартості матеріалів, сировини і покупні вироби (М). Для цього заповнюємо таблицю 2.2.