Методичні вказівки для виконання економічної частини дипломних проектів для спеціальностей "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизацiя її обробки", "Комп'ютерні системи та мережі", "Спеціалізовані комп'ютерні системи", "Системи управління i автоматики", страница 6

,                                                                 (4.2)

де  -  постійні витрати                                                            

4.3  Розрахунок запасу фінансової тривкості по виробленому товару:

                                                           (4.3)

Будуємо графіки безубитковості і визначаємо граничний об¢єм виробництва для кожного з трьох випадків:

    

      Sгрн        

Малюнок 4.1 – Поріг рентабельності

Порівнюючи отримані результати розрахунків вибираємо й обгрунтовуємо вигідну схему оподатковування. Для порівняння використовуємо такі показники: ціна, прибуток, БРЕІ, НРЕІ, ЕР, рівень ВМ ЗФТ, ПР.

4.4  Для обраної схеми оподатковування складаємо таблицю прибутків і витрат із розбивкою по місяцях (табл. 4.1)


 План прибутків і витрат на перший рік у місячній розбивці, тис.грн.

 Липень

Серпень

 Вересень

Жовтень

 Листопад

 Грудень

 Січень

 Лютий

 Березень.

 Квітень

 Травень

 Червень

 Виторг

 Собівартість реалізованої продукції

 Валовий прибуток

 Експлуатаційні витрати, усього

в тому числі:

 Торгові витрати

 Реклама

 Зарплата

 Комунальні послуги

 Страховка

 Податки

 ФИ

 Амортизація

 Інші витрати

 Прибуток до сплати податків

 Податки з прибутку або виторгу

 Чистий прибуток

Таблиця 4.1


5.  Розрахунок конкурентноздатності товару

У цьому розділі робимо розрахунок конкурентноздатності виробленого товару в порівнянні з існуючими аналогами, використовуючи для цього програмний продукт МГК.exe

Зробити загальні висновки по всіх розділах.


Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 для виконання
економічної частини дипломних проектів
для спеціальностей "Захист інформації з обмежених доступом", "Гнучкі комп'ютерні системи і робототехніка", "Комп'ютерні системи та мережі", "Спеціалізовані комп'ютерні системи", "Системи управління автоматики"

Упорядники: ДЕНІСОВА Ірина Георгіївна

                       БУЦУКІНА Інна Борисівна

Відповідальний випусковий П.М.Коюда

План 2002, поз. 24

Тираж 200

 


ХНУРЕ, 61166, Харків, просп. Леніна, 14

Надруковано в учбово-виробничому видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

ХНУРЕ, 61166, Харків, просп. Леніна, 14