Методика статистичного тестування: Технічний звіт ІІТ – 001-2004, страница 19

Вищенаведені результати використовуються для тестування на випадковість у такий спосіб. Для “показового” набору х-значень (скажемо, 1 ≤ х ≤ 7 чи -7 ≤ х ≤ 1, -4 ≤ х ≤ 4  використовуються в даному пакеті) розраховуються частоти vk(x) кількості k входжень у стан х під час J відхилень, що відбуваються в строці. Так,  з =1, якщо кількість входжень у х під час j-го відхилення (j = 1, …, J) точно дорівнює k, і =0 якщо навпаки. Поєднуються значення ξ(х) у класи, скажемо, k = 1, 2, …, 4 с додатковим класом  k ≥ 5. Теоретичні імовірності для цих класів:

Дані імовірності мають вид

π0(х)

π1(х)

π2(х)

π3(х)

π4(х)

π5(х)

х = 1

0,5000

0,2500

0,1250

0,0625

0,0312

0,0312

х = 2

0,7500

0,0625

0,0469

0,0352

0,0264

0,0791

х = 3

0,8333

0,0278

0,0231

0,0193

0,0161

0,0804

х = 4

0,8750

0,0156

0,0137

0,0120

0,0105

0,0733

х = 5

0,9000

0,0100

0,0090

0,0081

0,0073

0,0656

х = 6

0,9167

0,0069

0,0064

0,0058

0,0053

0,0588

х = 7

0,9286

0,0051

0,0047

0,0044

0,0041

0,0531

Дані частоти порівнюються з теоретичними за допомогою χ2-тесту

який для будь-якого х відповідно до гіпотези випадковості, повинний мати χ2-розподіл з 5 ступенями свободи. Це гарний тест, коли , тобто якщо . Якщо дана умова не задовольняється, величини ξ(х) повинні бути об'єднані у великі класи.

Відповідна множина Р-значень є звітною. Дані значення обчислюються відповідно до формули

Приклад.

Вхід:

e = 0110110101.

Тест:

          Х = -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1,

          S1 = -1,

          S2 = -1 + 1 = 0,

S3 = -1 + 1 + 1 = 1,

S4 = -1 + 1 + 1 + (-1) = 0,

S5 = -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 = 1,

S6 = -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + 1 = 2,

S7 = -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + 1 + (-1) = 1,

S8 = -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + 1 + (-1) + 1 = 2,

S9 = -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) = 1,

S10 = -1 +1 + 1 + (-1) + 1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 = 2,

S = -1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

          S = 0, -1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0,

          J = 3: {0, -1, 0}, {0, 1, 0}, {0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0}.

Стан х

Блок1{0,-1, 0}

Блок 2 {0,1,0}

Блок3 {0,1,2,1,2,1,2,0}

-4

0

0

0

-3

0

0

0

-2

0

0

0

-1

1

0

0

1

0

1

3

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

          v0(-4) = 3,    v1(-4) = v2(-4) = v3(-4) = v4(-4) = v5(-4) = 0,

          v0(-3) = 3,    v1(-3) = v2(-3) = v3(-3) = v4(-3) = v5(-3) = 0,

          v0(-2) = 3,    v1(-2) = v2(-2) = v3(-2) = v4(-2) = v5(-2) = 0,

          v0(-1) = 2,    v1(-1) = v2(-1) = v3(-1) = v4(-1) = v5(-1) = 0,

          v0( 1) = 1,    v1(1) = v3(1) = 1, v2(1) = v4(1) = v5(1) = 0,

          v0( 2) = 2,    v3(2) = 1, v1(2) = v2(2) = v4(2) = v5(2) = 0,

          v0( 3) = 3,    v1(3) = v2(3) = v3(3) = v4(3) = v5(3) = 0,

          v0( 4) = 3,    v1(4) = v2(4) = v3(4) = v4(4) = v5(4) = 0.

Для х = 1:

         

           - для х = 1 тест пройдено.

4.16. Перевірка випадкових відхилень (варіант)

Альтернативою тесту випадкових відхилень може бути наступний. При використанні позначень попереднього тесту, нехай ξJ(х) - загальна кількість входжень у х під час J відхилень (у стандартному коді тесту .). Оскільки Sk  обновляється кожним нулем, ξJ(х) є сумою незалежних однаковим образом розподілених величин з однаковим розподілом ξ(х) = ξ1(х). Отже, що обмежуючий розподіл ξJ(х)

є нормальним. Гіпотеза випадковості може бути відхилена в тому випадку, коли Р-значення

Приклад.