Методика статистичного тестування: Технічний звіт ІІТ – 001-2004, страница 13

Приклад.

Вхід: e = 1010010010111001011010,

n = 22,

М = 10,m = 3,

шаблон дорівнює 001.

Тест:

e1 = 1010010010,

e2 = 1110010110.

Позиції

бітів

e1 = 1010010010

e2 = 1110010110

Біти

v1

Біти

v2

1-3

101

0

111

0

2-4

010

0

110

0

3-5

100

0

100

0

4-6

001

1 (+1)

001

1 (+1)

5-7

Пропуск

1

Пропуск

1

6-8

Пропуск

1

Пропуск

1

7-9

001

2 (+1)

011

1

8-10

010

2

110

1

 

 - тест пройдено.

4.8. Перевірка шаблонів, що перекриваються

Даний тест відтинає послідовності, що містять занадто багато чи занадто мало входжень m – серій, що містять одні одиниці, але можуть бути легко модифіковані перевіркою нерегулярних входжень будь-якого періодичного шаблону В.

Для виконання даного тесту вибираються M і N таким чином, що n = MN, тобто вхідна строка розбивається на N блоків, кожен довжиною M.

Нехай  позначає кількість (можливих перекриттів) серій одиниць довжини m у  j – му блоці. Асимптотичний розподіл  є складеним розподілом Пуассона [7]:

                                       (57)

де (t є дійсним значенням).

Відповідні імовірності можуть бути виражені в термінах виродженої гіпергеометричної функції . Якщо U позначає випадкову величину зі складеним асимптотичним розподілом Пуассона , то для  з

Наприклад,

Доповнення до функції розподілу даної випадкової величини має вид

з

Вибираються К + 1 розрядів або чарунок для U, тобто {U = 0}, {U = 1}, …, {U = K - 1}, {U  ≥ K}. Теоретичні імовірності  цих чарунок обчислюються згідно представлених вище виражень. Раціональним вибором можуть бути

Після того, як U1, …, UN обчислено, знаходяться частоти v0, v1, …, vДо  кожної чарунки,  v0 + v1 + … + vДО = N, і розраховується значення статистики хі-квадрат

Вираження для визначення Р-значення використовуються ті ж самі, що й у тесті на шаблони, що не перекриваються. Інтерпретація результатів: для дуже малих значень досліджувана послідовність показує нерегулярні входження m-серій, що складаються з одиниць.

Приклад.

Вхід: e = 10111011110010110100011100101110111110000101101001101,

n = 53,

М = 10,

m = 2,

шаблон дорівнює 11,

К = 5.

Тест:

v0 = 0, v1 = 0, v2 = 0, v3 = 0, v4 = 0, v5 = 0.

e1 = 1011101111

Позиції бітів

Біти

Кількість появлень шаблону

1-2

10

0

2-3

01

0

3-4

11

1 (+1)

4-5

11

2 (+1)

5-6

10

2

6-7

01

2

7-8

11

3 (+1)

8-9

11

4 (+1)

9-10

11

5 (+1)

v0 = 0, v1 = 0, v2 = 0, v3 = 0, v4 = 0, v5 = 1.

Після тестування чотирьох послідовностей, що залишилися

v0 = 0, v1 = 2, v2 = 0, v3 = 1, v4 = 1, v5 = 1.

π5 = 1 – π0π1 π2 π3 π4 = 1 - 0,324652 – 0,182617- 0,142670 – 0,106645 – 0,077147 = 0,166269,

 - тест пройдено.

4.9. Універсальний тест Маурера

Даний тест призначений не для перевірки дуже специфічних шаблонів чи типів статистичних дефектів. Проте тест сконструйований таким чином, «щоб бути здатним перевіряти один будь-який підклас із загального класу статистичних дефектів, що може бути змодельований ергодичним стаціонарним джерелом з кінцевою пам'яттю». Згідно твердження автора, тест відноситься до категорії стандартних статистичних тестів.