Аналіз умов праці інженерів-проектувальників, загальні положення правил техніки безпеки, пожежної безпеки та санітарії у приміщенні лабораторії, страница 7

Для зменшення дії психофізіологічних НШВФ слід встановити перерви по 20 хв. Через кожні 2г. після началу роботи, через 1,5 та 2,  5г. по 15 та 10хв. відповідно після обідньої перерви. Загальна тривалість перерв (без обідньої перерви) за 8-годиний робочий день повинна складати 60хвилин. Підчас  технологічних перерв рекомендується виконувати  спеціальні вправи для зняття зорового стомлення, розумового перенапруження і статичних перевантажень.

4.4 Пожежна профілактика у лабораторії

Відповідно СНіП 2.09.02-85,ОНТП 24-86 дане приміщення слід віднести до категорії В по вибухово-пожежній та пожежній небезпеці з-за використанням у ньому твердих горючих матеріалів з температурою спалаху понад 61оС. З

 


Рисунок 4.3 – Розташування робочих місць з ПК

4.4 Пожежна профілактика у лабораторії

Відповідно СНіП 2.09.02-85,ОНТП 24-86 дане приміщення слід віднести до категорії В по вибухово-пожежній та пожежній небезпеці з-за використанням у ньому твердих горючих матеріалів з температурою спалаху понад 61оС. З пожежної небезпеки приміщення відноситься до клас П – IІа, згідно ПУЄ, тому що в ньому знаходяться тверді і волокнисті горючі речовини. За ступенем вогнестійкості приміщення відноситься до  I ступеня вогнестійкості по ДБН В.1.1.7-2002, оскільки воно виконано переважно з цегли та залізобетону, які відносяться до неопалювальних матеріалів.

Причиною пожежі в приміщенні можуть бути коротке замикання електропроводки, несправність електрообладнання, нагрівання провідників, куріння в недозволеному місці, порушення правил пожежної безпеки, а також підвищена температура всередині приміщення. Небезпечним факторами пожежі є дим і підвищена температура всередині приміщення.

У відповідності з вимогами ДСТУ 12.1.004-91, приміщення лабораторії оснащено:

-  Димовими пожежними сповіщувачами (із розрахунку 1 сповіщувача на кожні 86м2 площі приміщення, але менш 2 у приміщеннях з ПК);

-  Вуглекислотні переносні вогнегасники місткістю 2л (з розрахунку 2 вогнегасник на 20м2 площі, но не менш 2 на приміщення);

Для попередження виникнення пожеж проводяться організаційно-технічні заходи  з пожежної безпеки, які включають у собі наступне:

-  Включення питань пожежної безпеки у всі інструктажі по техніці безпеки, спостереження за засобами пожежогасіння;

-  Заборона куріння в недозволеному місці;

-  Призначення відповідального за пожежну безпеку;

-  Виконання встановленого режиму експлуатації електричних мереж та обладнання, проведення контролю ізоляції та стану електропроводки з періодичністю 1 раз на рік;

-  Видання необхідних інструктажів, планів евакуації (план евакуації при пожежі повинен вказувати максимально короткий шлях до виходу з будинку);

-  Організація як природного, так і штучного освітлення на евакуаційних шляхах;

Вимушена евакуація при пожежі проводиться через робочий вихід шириною 1,5м згідно з ДБГ 13.1.1.7-2002. План евакуації даної лабораторії представлений на малюнку 4.3

Питання цивільної оборони у даному розділі не розглядається, так як розроблене у дипломі програмне забезпечення не може стати причиною надзвичайної ситуації та не задає шкоди навколишньому середовищу.

Висновки

У розділі БЖД був зроблений  аналіз умов праці інженерів-проектувальників, розглянуті загальні положення правил техніки безпеки пожежної безпеки та санітарії у приміщенні лабораторії. Аналіз умов праці дозволив виявити небезпечний шкідливий фактор виробничого середовища-підвищене значення напруги у електричному ланцюгу, замикання який може трапитися через тіло людини. Для ліквідації даного фактора був розрахований струм короткого замикання та вибраний автоматичний вимикач, який дозволяє забезпечити безпеку людини при замиканні. Також розглянуті питанні евакуації при пожежі, можливість використання коштів пожежогасіння у лабораторії.