Аналіз умов праці інженерів-проектувальників, загальні положення правил техніки безпеки, пожежної безпеки та санітарії у приміщенні лабораторії

Страницы работы

Содержание работы

4 БЕЗПЕКА ЖИТТЯТАДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Етап розгляду питань стосовних БЖДЛ відбувається при проектуванні програмного забезпечення інфраструктури відкритих ключів у лабораторії.

У данному розділі буде виконаний аналіз умов праці, виконана  оцінка факторів виробничого середовища та трудового процесу, розроблені питання техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, розглянуті питання пожежної профілактики.

4.1 Аналіз умов праці

Відділ лабораторії знаходиться на другому поверсі п’ятиповерхового залізобетонного  будинку. Приміщення має розміри: довжина 10 м, ширина 8 м, висота 4,5 м. загальна площа приміщення складає Sзаг = 80 м2 , та загальний об’єм  Vзаг = 360 м3. Є 9 робочих місць для інженерів-проектувальників, оснащених ЕОМ. У приміщенні електропостачання здійснюється від трьохфазної чотирьохпроводної мережі з глухозаземленою нейтраллю, змінним струмом  частотою 50 Гц та напругою 220 В.

Робоча площа на одного співробітника може бути обчислювальна наступним чином:

,                                                    (4.1)

та робочий об’єм:

,                                                   (4.2)

де N – кількість співробітників у відділі;

Sроб, Vроб, – рабочая площадь и объем помещения;

Sзаг, Vзаг – загальна площа та об’єм приміщення.

Відповідно до ДНАОП 0.00-1.31-99 робоче місце кожного співробітника повинно мати наступні параметри: мінімальна площа - 6 м2, мінімальний об’єм - 20 м3. Кожне робоче місце даного приміщення задовольняє потребам ДНАОП 0.00-1.31-99.

Розглянемо систему «Людина-Машина-Середовище» («Л-М-С») з 20 елементів, яку можна скласти для заданного приміщення та працюючих у ньому людей, де в нашем випадку:

-  «Людина» – 9 інженерів-проектувальників, працюючих у відділі;

-  «Машина» – 9 робочих місць з ЕОМ, розміщених у приміщенні;

-  «Середовище» – оточуюче середовище, яке обмежене межами приміщення.

-  Предмет праці – результат ціле спрямованої дії людини за допомогою ЕОМ, обробка та аналіз теоретичних знань, та написання програмного забезпечення.

Система «Л-М-С» розглядує людину-оператора, як сприймаючий елемент. Виведена  на екран монітору інформація сприймається органами зору оператора, аналізується ним та приймається управляюче рішення, яке реалізується через операції управління. Нова інформація виводиться на дисплей і таким чином, відбувається повторення повного циклу.

При аналізі зв’язків між елементами «Л-М-С» можна відмітити, що «Людина» виступає одночасно у якості трьох елементів системи, кожен з яких бере участь у своїх зв’язках та грає у системі свою роль:

Ч1 – це людина, яка здійснює управління «Машиною» (ПЕОМ) та виконує головну задачу системи – виробництво кінцевого програмного продукту, а також забезпечення можливості цього виробництва;

Ч2 – це людина, розглянута з точки зору безпосереднього впливу на навколишнє середовище (шляхом тепла и вологовиделення, споживанням кисню та ін.);

Ч3 – це людина, розглянута з точки зору його функціонального становища під впливом факторів, взаємодіючих на нього у виробничому процесі (рівень втомленості, активності).

Елемент  «машина» також можна поділити на три функціональні частини:

          М1 – елемент ЕОМ, який виконує загальну технологічну функцію – створення процесу виробництва програмного забезпечення;

          М2 – елемент, який відповідає за виконання функцій аварійного захисту (занулення, ізоляція, відключення з-за перегріву);

          М3 – елемент, який впливає на навколишнє середовище та людину,як джерело НШВФ, за рахунок виділення тепла, шуму, е/м випромінювань.

Підсистема «Середовище» – це виробниче середовище у приміщені, яке характеризується рівнем шуму, вологістю та температурою.

Функціональна схема системи показана на малюнку 4.1, направлення та зміст зв’язків  між елементами системи «Л-М-С» узагальнені та описані у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Зміст зв’язків між елементами у системі «Л-М-С»

Похожие материалы

Информация о работе