Аналіз умов праці інженерів-проектувальників, загальні положення правил техніки безпеки, пожежної безпеки та санітарії у приміщенні лабораторії, страница 4

В розглянутому приміщенні електропостачання здійснюється від трьохфазної чотирьохпроводної мережі з глухозаземленою нейтраллю, змінним струмом  частотою 50 Гц та напругою 220 В. У відповідності з вимогами ГОСТ 12.1.030-81, ДНАОП 0.00-1.31-99  для електроустановок  даного типу застосовується занулення для захисту від ураження електричним струмом. Занулення  перетворює замикання на корпусі  ЕОМ в однофазне коротке замикання, у результаті  чого спрацьовує максимальний струмовий захист, відключаючи пошкоджену ділянку мережі. Занулення слід виконувати навмисним електричним з’єднанням металевих частин ЕОМ, які випадково можуть опинитися під напругою, з нулевим захистним проводом. З’єднання  необхідно виконувати провідником, провідність  якого складається не менш 50% провідності фазного провідника мережі. Час спрацьовування автомату захисту повинно бути не більш 0,2 с.

Для зменшення напруги, що додається до тілу людини при пробої фази на корпус ЕОМ та обрив нульового проводу, необхідно виконати повторне заземлення нульового проводу. Опір повторного заземлювача не повинно перевищувати 30 Ом, а опір всіх повторних заземлювачів не більше 10 Ом.

Необхідно також проводити контроль ізоляції, згідно з ДНАОП 0.00-1.31-99та ПУЕ-85. Контроль проводити між нулем та фазою, між фазами. Опір кожної ділянки у мережах напруги до 1000 В повинен бути не нижче 0,5 МОм. Контроль проводити не рідше 1 раза на рік при відключеному електроживленні.

Відповідно вимогам ДНАОП 0.00-4.12-05, необхідно проводити  вступний,  первинний  на робочому місці, повторний, а при необхідності позаплановий та цільовий інструктажі.

Вступний  інструктаж проводять при вступі на роботу незалежно від стажу роботи. Інструктаж організує та проводить служба охорони праці, факт інструктажу фіксується у журналі вступного інструктажу. Метою інструктажу є ознайомлення нових співробітників з загальними положеннями по техніці безпеки.

Первинний інструктаж проводять безпосередньо на робочому місці. інструктаж організовує  та проводить керівник відділу чи особа, відповідальна за охорону праці у лабораторії. Факт інструктажу необхідно фіксувати у журналі первинного інструктажу. Метою проведення первинного інструктажу є ознайомлення робітника з виробничою обстановкою та умовами праці на данному робочому місці. Повторний інструктаж  проводиться не рідше 1 разу у 6 місяців з метою перевірки та підвищення рівня знань з охорони праці.

Позаплановий інструктаж слід проводити при зміні умов праці, введення у експлуатацію нової техніці, а також при нещасних випадках. Цільовий інструктаж необхідно проводити при виконанні робітниками робіт, не пов’язаних з їх загальними обов’язками.

Зміст усіх інструктажів повинен відповідати вимогам ДНАОП 0.00.-4.12-99.

Розрахунок занулення є мета визначити умови, при яких воно надійно виконує покладені на нього задачі – швидко відключає пошкоджену установу від мережі та у той же час забезпечує безпеку доторкання людиною до зануленого  корпусу в аварійний період. У зв’язку з цим, занулення розраховується на здатності, що відключається , а також на безпеці дотику до корпусу як призамиканні фази на землю, так і при замиканні її на корпус.

Рисунок 4.2 Схема захисного занулення

Розрахунок на здатності, що відключається.

При замиканні фази на занулений корпус електроустановка автоматично відключається, якщо значення струму однофазного короткого замикання, А, задовольняє умови:

,                                                      (4.3)

де  – номінальний струм плавки вставки запобіжника або струм спрацювання автоматичного вимикача, А;

 – коефіцієнт кратності струму. Він приймається в залежності від типу захисту електроустановки.