Аналіз умов праці інженерів-проектувальників, загальні положення правил техніки безпеки, пожежної безпеки та санітарії у приміщенні лабораторії, страница 5

Значення  залежить від фазної напруги  та опір ланцюга, у тому числі: від повних опорів обмоток трансформатора , фазного провідника , нульового захисного провідника , зовнішнього індуктивного опору петлі фазний провідник – захисний провідник  (петля “фаза - нуль”).

Знаючи потужність та напругу джерела можна визначити максимальний струм, споживаний устаткуванням при нормальній роботі мережі, виходячи з виразу (4.4):

                                                        (4.4)

Визначаємо перетин провідників з  економічної щільності струму за наступною формулою:

,                                                    (4.5)

                                              (4.6)

де  вибираємо за максимальним завантаженням та матеріалу проводів. В якості провідника був обраний мідний кабель з гумовою і пластмасової ізоляцією, і максимумом навантаження на рік від 3000 до 5000 годин. Таким чином розрахуємо для алюмінієвих проводів, де .

Тоді маємо:

Далі з таблиці стандартів активних опорів проводу виберемо найближче більше значення перетину проводу: .

Розрахуємо також і для мідних проводів, у яких :

Отриманий перетин проводу виберемо з таблиці з найближчим більшим значення перетину проводу: .

Находимо активний опір кабелю з алюмінієвих провідників:

Находимо активний опір кабельної лінії з мідних провідників:

                                                       (4.7)

Для міді питомий опір ρ = 0,018 Ом мм2/м.

Опір  мулевого проводу, т.к. .

Для мідних та алюмінієвих проводів внутрішнє індуктивний опір фазного, нулевого проводів та зовнішнє індуктивний опір контуру "фаза-нуль" малі та ними можна знехтувати.

Тогда сопротивление петли "фаза-нуль":

          (4.8)

Далі розрахуємо струм короткого замикання:

,                                               (4.9)

де  – повний опір обмоток трансформатора.

Для трансформатора потужністю 100 кВА .

Номінальний струм спрацювання автоматичного вимикача:

,                                             (4.10)

де для автоматичних вимикачів з номінальним  струмом 100 А.

тому струм спрацювання автоматичного вимикача повинен бути дорівнювати:

                                           (4.11)

Таким чином, необхідно вибрати автомат захисту, у якого струм захисту

<120А та в 5 разів більше номінального струму, вживає мого електроустаткуванням у приміщенні ,  5*Іном=5*9,09=45,45А, що задовольняє вимогам для відключення пошкодженої ділянки мережі автоматів, який забезпечить захист від підвищеної  напруги у електричному ланцюгу, струм спрацьовування якого перевищує у 5 разів номінальний струм, вживаний електроустаткуванням у приміщенні, але менше в 1,25 разів струму короткого замикання. Час відключення пошкодженої ділянки мережі повинен бути не більше 0,2с.

              Для приміщення виборемо автомат для автоматичного захисту електроустаткування типу А3114/1 з =80А.

120А>80>45.45А

              Для зменшення напруги, доданої до тіла людини при короткому замиканні на корпус (на корпус ПЕОМ або принтер), необхідно повторне заземлення. Для цього корпуса ПЕОМ та принтера слід заземлити, використовуючи природні та штучні заземлювачі . опір повторного заземлювача не повинен перевищувати 30 Ом, а загальний опір 10 Ом.

              Також в приміщенні проводиться контроль ізоляції. Контроль ізоляції проводиться між нулем та фазою, між фазами. Мінімальна величина опору ізоляції у приміщенні складає 0,5 Ом, що відпадає ГОСТ 12.1.030-81. Вимірювання ізоляції проводиться 1 раз на рік при відключеному електроживленні.

4.3 Виробнича санітарія та гігієна праці