Аналіз умов праці інженерів-проектувальників, загальні положення правил техніки безпеки, пожежної безпеки та санітарії у приміщенні лабораторії, страница 2

Номер

Зв’язку

Направлення

зв’язку

Зміст звязку

1

Л1-М1

Вплив людини на управління технікою (управління ПК за допомогою клавіатури та пристрою типу «миша»)

2

М1-ПП

Вплив машини на предмет праці (за допомогою ПК створюється програмне забезпечення)

3

Л1-ПП

ПП-Л1

Вплив людини на предмет праці та навпаки

(трудомістке завдання виконується важче, тим більше часу він його виконує, коректування продукту вручну)

4

Л2-Ср

Вплив людини як біологічного об’єкта  на середовище (тепло- та вологовиделення, зменшення  частки кисню у середовищі)

5

Ср-Л3

Вплив середовища на стан здоров’я  людини (від температури, вологості, тиску, залежить фізіологічне становище людини, втомленість,сонливість)

6

ПП-Л3

Вплив предмета праці на становище людини

(невиконавши може привести до роздратованості)

7

М3-Ср

Вплив машини на середовище, змініючи стан середовища (ПК – джерело підвищеної напруги, шуму, іонізуючого випромінювання)

8

Л1-Л2

Інтенсивність роботи людини           надає вплив на фізичне становище (чим швидше людина працює тим швидше протікають біологічні процеси)

9

Л1-Л3

Вплив інтенсивності праці  впливає на психофізіологічний стан (чим швидше швидкість роботи на ПК тим швидше людина втомлюється чи стане роздратованій)

10

Л3-Л2

Вплив психофізіологічного стану на інтенсивність біологічних процесів у організмі людини (від втоми та роздратованості залежить швидкість протіканню біологічної реакції у організмі)

11

Л1-М3

Контроль людиною впливу машини на середовище (режими праці, стан ПК, теплове випромінювання та ін.)

12

М2-ПП

Вплив функції аварійного захисту машини на предмет праці (при аварійному захисті може статися збій інформації, т.ч. результати праці можуть бути загублені)

13

М2-М1

Аварійна взаємодія з ПК (автоматичне спрацьовування  при аварійному замиканні напруги на корпусі ПК)

14

Ср-М2

Вплив середовища на виконання функцій аварійного захисту (параметри середовища можуть негативно вплинути на ізоляцію проводів, у результаті чого може трапитися проходження струму через тіло людини)

15

Ч3-Ч3

Вплив  психофізіологічного стану одної людини на психофізіологічний стан іншої людини (поганий настрій одної людини може зіпсувати настрій іншій людині та у результаті  може з’явитися підвищена роздратованість та втомленість)

16

Вплив одної машини на іншу (відключення обладнання при аварійному спрацьовуванні захисту)

При виконанні розділу «БЖДЛ» дипломного проекту був проведен аналіз санітарно-гігієнічних умов на робочих місцях. Результати аналізу впливу НШВФ представлені у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – оцінка факторів виробничого середовища та трудового процесу у відділі